Психологічна служба ДНЗ “Сквирське ВПУ” здійснює свою діяльність щодо забезпечення психологічного та соціального супроводу освітньо-виховного процесу учнівської молоді.

Основною метою діяльності Служби нашого навчального закладу є психологічне забезпечення освітньо-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості учня за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників освітньо-виховного процесу засобами практичної психології і соціальної педагогіки.

Практичний психолог– це спеціаліст, який надає кваліфіковану підтримку і допомогу людям, які її потребують та має спеціальну психологічну освіту. Людина цієї професії працює з психікою людини, з її «душею».

Практичний психолог освітнього закладу здійснює:

– психологічне забезпечення освітнього процесу;

– психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

– психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

– психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

– створення сприятливого психологічного клімату в закладі освіти;

– реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

– консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, особистісного та професійного розвитку тощо;

– профілактику булінгу, девіантної та деліквентної поведінки, шкідливих звичок та інших негативних проявів  серед здобувачів освіти;

– профорієнтаційну роботу та  надання психологічної допомоги абітурієнтам.

Основними видами діяльності практичного психолога є:

  • психологічне просвітництво;
  • психологічна профілактика;
  • психологічне консультування;
  • психологічна діагностика, психологічна корекція;
  • організаційно-методична робота.

Практичний психолог Чайка Марина Олександрівна

Контактний телефон + 380982703862

On – line консультування. Задати питання практичному психологу та отримати відповідь можна також через електронну пошту chayka_marina92@ukr.net

Графік роботи практичного психолога

Річний план роботи практичного психолога

Інформація для батьків

Інформація для здобувачів освіти

Інформація для педагогів

Соціальний педагог – це та людина в навчальному закладі, діяльність якого покликана об’єднати зусилля сім’ї, освітнього закладу, громадськості, для надання всебічної допомоги та підтримки в розвитку і вихованні здобувачів освіти. Діяльність соціального педагога передбачає взаємодію з здобувачами освіти, у процесі соціалізації яких виникають різного роду проблеми. Спілкування з такими дітьми вимагає особливого такту і професіоналізму. Успіх здобувача освіти в освітньому закладі, виховання соціально активної особистості, яка вміє приймати самостійні рішення – запорука успіху людини в житті.

Основні напрямки роботи соціального педагога:
1. Перевірка відвідування занять учнями.
2. Складання соціального паспорта сімей учнів.
3. Профілактичні бесіди з учнями, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі та їх батьками.
4. Участь в роботі Ради профілактики, адміністративних нарадах, семінари, педради і т.д.
5. Взаємодія з відповідними службами ( ЦСССДМ, ССД, ЮП).
6.Допомога у розвитку індивідуальних здібностей учнів.
7.Надання соціально – психологічної допомоги та підтримки учням, батькам.
8.Охорона і захист прав неповнолітніх.
9.Вивчення умов життя і розвитку дітей, планування та аналіз результативності соціально – педагогічної роботи.
10.Соціально – правова просвіта вчителів, учнів і їх батьків, профілактика конфліктів, правопорушень.
11.Проведення благодійних акцій, надання матеріальної, соціальної, педагогічної, консультативної допомоги сім’ям.
12.Виявлення і робота з неблагополучними сім’ями.
13. Вирішення проблем сирітства та опікунства.
14.Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій у канікулярний період.

Соціальний педагог Братківська Аліна Леонідівна

Контактний телефон +380976829008

On-line консультування. Задати питання соціальному педагогу  та отримати відповідь можна також через електронну пошту bratkivska2611@ukr.net

Графік роботи соціального педагога

Річний план роботи соціального педагога

Поради батькам

Рекомендації педагогам

Інформація для учнів
Телефон довіри