Методичне засідання циклової комісії “Агроінженерія”

Повістка денна: виконання записок до дипломних проектів та перехід до виконання графічної частини.