Наказ про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної(професійно-технічної) освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу 2023

Звіт директора ДНЗ “Сквирське ВПУ” про роботу за звітний період

Фінансова звітність