Методичне засіння

В ДНЗ “Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України. Порядок денний:
1. Застосування електронних форм для опитування здобувачів освіти. Переваги та недоліки даного методу. (Педагогічний форум думок)
2. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти на уроках математики шляхом використання сучасних інформаційних технологій (методична скарбничка викладача Гресько С.В.) Голова методичної комісії Леся Шембелян.

 

Методичне засіння

В ДНЗ “Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України. .Порядок денний:
1. Реалізація наскрізних ліній при
викладанні предметів природничо-математичного циклу та захисту України (Круглий стіл, дискусія)
2. Сучасні підходи до військово-патріотичного виховання на уроках Захисту України (методична скарбничка викладача Мошинського В. А.)
3. Підготовка та проведення тижня біології та екології (інформація від Скидан К.П.) Голова методичної комісії: Шембелян Леся

 

 

 

Методична комісія

У вихованні все повинно базуватися        

    на особистості вчителя, тому, що виховна сила 

випливає тільки з живого джерела людської особистості.          

                                           Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу,

як би хитро він не був придуманий,

   не може замінити особистості

    в справі навчання і виховання…

К.Д.Ушинський

 

В ДНЗ “Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України.

Вимогою сьогодення є формування покоління вчителів нової генерації, здатних до навчання креативних дітей. Тільки креативний викладач спроможний креативно підходити до навчання сучасних здобувачів освіти, до формування їх креативних здібностей. Отже, творчий педагог – це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості педагога умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей вихованців. Саме тому голова методичної комісії Леся Шембелян для методичного діалогу обрала тему: Професійно-креативна діяльність педагога –  базовий компонент у структурі професійної діяльності викладача. Креативність є необхідною складовою праці педагога.

Також на засіданні було проведено огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури, який підготували та провели методист Любов Бондаренко та бібліотекар Діана Вдовенко.

 

Форми та методи роботи по підготовці до ЗНО (НМТ)

11.12.24 року в ДНЗ “Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України. Порядок денний: 1 Форми та методи роботи по підготовці до ЗНО (НМТ): Лайфхаки з досвіду роботи Шембелян Л.М. Гресько С.В. Скидан К.П.
2 Сучасні технології навчання фізики і астрономії: практичні кейси (воркшоп від викладача фізики і астрономії Шембелян Л.М. ) 3. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії. Рекомендації практичного психолога. (Інформація від практичного психолога Сікорської О.С. та
брейнстормінг). Голова методичної комісії Шембелян Леся. Методист Бондаренко Любов.

 

 

 

 

 

 

Засідання методичної комісії викладачів предметів  природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

Всі наші задуми, всі пошуки і побудови        

                                                                                перетворюються на порох,  якщо в учнів

немає бажання вчитися

В.А. Сухомлинський

20.12.2023 року в ДНЗ «Сквирське ВПУ» відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

Порядок денний:

 1. Як мотивувати здобувачів освіти до навчання: лайфхаки від колег. – методичний діалог.
 2. Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом. – нотатки з досвіду роботи викладача фізичного виховання Яскіра В.С.

Голова методичної комісії: Шембелян Леся Миколаївна.

 

 

 

 

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України
31.11.2023 року в ДНЗ «Сквирське ВПУ» відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України
Порядок денний:

 1. Розвиток «м′яких » навичок для мотиваційної спрямованості особитості педагога (тренінг).
 2. Елементи STEM- навчання на уроках біології як важливий чинник соціалізації здобувачів освіти (творча майстерня викладача з досвіду роботи Скидан К.П.).
 3. Робота з обдарованими дітьми. Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (обмін думками Шембелян Л.М. Гресько С.В. Скидан К.П.).
  Голова методичної комісії: Шембелян Леся Миколаївна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

19.09.2023 в ДНЗ ,, Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України.

Порядок денний:

 1. Вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України на 2023-2024 навчальний рік та аналіз інструктивно-методичних матеріалів, програмної документації.
 2. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2023-2024 навчальний рік
 3. Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій (банк ідей педагогів).
 4. Внутрішньопереміщені особи: основні тригери. Як реагувати педагогам. (Рекомендації практичного психолога)

Голова методкомісії Шембелян Леся.

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України.

Відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України. На порядку денному було обговорення теми: “Застосування інтерактивного навчання в навчальному закладі”
Мета: з’ясувати важливість інтерактивних форм і методів для формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Для глибшого розуміння важливості інтерактивних форм і методів обговорення було проведено за методикою “Шість капелюхів мислення”, яка запропонована Едвардом Де Боно. Дана методика передбачає залучення викладачів, які викладають різні предмети. Мета цієї методики – “подолати безлад у мисленні”, тобто розглянути одне і те ж питання/ проблемну ситуацію з 6-ти різних позицій. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії на логічному й емоційному рівнях, оцінити переваги і недоліки. Голова методкомісії: Шембелян Леся Миколаївна.

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

26.01.23 року в ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України за порядком денним:

 1. Форми та методи роботи по підготовці до ЗНО (обмін досвідом роботи викладачів Шембелян Л.М., Гресько С.В., Скидан К.П.).
 2. Як запобігти професійному вигоранню (бесіда з елементами тренінгу, поради практичного психолога, тестування «Визначення ступеня схильності до стресу»)
  Голова методичної комісії Шембелян Леся Миколаївна

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної, підготовки, фізичної культури та захисту України

26.12.22 року в ДНЗ ,, Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної, підготовки, фізичної культури та захисту України. Порядок денний: 1. Професійна культура викладача як складова його загальної культури (методичний діалог). 2. Шляхи формування мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках математики засобами ІКТ (з досвіду роботи викладача математики Гресько С.В. ). Голова методичної комісії Шембелян Л.М.

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

09.11.22 року в ДНЗ “Сквирське ВПУ” відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України. Під час засідання заслухали:

 1. Шембелян Л.М., яка розпочала педагогічний форум думок словами Сухомлинського “…немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі”.
 2. Скидан К.П., зауважила, що її професійно-особистісний розвиток направлений на отримання таких знань, які б сприяли розширенню освіченості у своєму предметі, підвищенню ефективності навчання предмету, сприяли б виробленню нових педагогічних прийомів і методик, розвитку творчого потенціалу у професійній діяльності.
 3. Дюбіна В.В., який відмітив, що без постійного засвоєння нових знань не домогтися підвищення категорії.
 4. Шембелян Л.М., яка поділилася власним досвідом роботи, який показує, що використання елементів професійної спрямованості у навчальному процесі дозволяє створити цілісне та системне уявлення здобувачів освіти про значення курсу фізики та астрономії для майбутньої професійної діяльності, цілеспрямовано формувати у них початкові професійні компетенції при вивченні фізики та астрономії.

Голова методичної комісії: Шембелян Леся Миколаївна

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

31.11.2023 року в ДНЗ «Сквирське ВПУ» відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України
Порядок денний:

 1. Розвиток «м′яких » навичок для мотиваційної спрямованості особитості педагога (тренінг).
 2. Елементи STEM- навчання на уроках біології як важливий чинник соціалізації здобувачів освіти (творча майстерня викладача з досвіду роботи Скидан К.П.).
 3. Робота з обдарованими дітьми. Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (обмін думками Шембелян Л.М. Гресько С.В. Скидан К.П.).

Голова методичної комісії: Шембелян Леся Миколаївна