Get Adobe Flash player

Про учнівське самоврядування

Збори учнівського самоврядування

11 вересня 2012 року в ДНЗ«Сквирське ВПУ» відбулися збори учнівського самоврядування. На зборах були присутні 280 учнів, голова учнівського самоврядування Кулак Юлія, заступник директора з В.Р. Тиховська Н.О.,соціальний педагог Матвієнко А.Л.

Детальніше...

 

Гімн

сл. І. Золотаревич (уч. ДНЗ «СВПУ»)

Ми – ініціатори завзяті,

Дружба й розуміння у нас є,

Кожен завжди має свою думку,

Кожен шлях науки пізнає.

 

Ми в житті – активні оптимісти

Конкурси, змагання проведем,

І поради слухаємо мудрі

Все найкраще в серці бережем.

 

Ми – майбутнє рідної вкраїни

І будуєм завтра день новий,

Доки є  у нас і сила, й віра,

Буде сяять наш вогонь живий.

 

Кажуть, сила там, де мир і єдність,

Де знаходять дружній компроміс,

Де тобі завжди дадуть пораду,

Щоб добро у серці своїм ніс.

 

Ми – щодень крокуєм до пізнання,

Бо життя – складний для всіх урок.

Це – і перешкоди, і змагання,

Де зробити маєм власний крок.


 

Положення

Про учнівське самоврядування


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування ДНЗ «СВПУ» - добровільна громадська організація громадян віком від 14 до 25 років, метою якої  є  здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення членів суспільства.

1.2. Статус учнівського самоврядування визначається відповідно Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» , «Про об’єднання громадян» та інших нормативно-правових актів,прийнятих на їх скликанні.

1.3. Учнівське самоврядування ДНЗ «СВПУ» утворюється і діє на засадах  добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Детальніше...

 

Функції членів учнівського

cамоврядування

 

Навчально-виробничий сектор: проводити контроль по навчанню та відвідуванню, підводити рейтинги з навчання та відвідування по навчальних групах.

Санітарно-гігієнічний сектор: вживати всі заходи щодо підтримання санітарно-гігієнічних норм в навчальному закладі на території та в гуртожитку.

Культурно-масовий сектор: організувати культурно-масові заходи, вечора відпочинку та дискотеки з метою розвитку в учнів самоврядування, дисципліни та розкрити приховані таланти.

Спортивно-масовий сектор: проводити між групами, між учнями та педагогами різного роду спортивні змагання, залучати всіх до здорового способу життя.

Редколегія, прес-центр: висвітлювати всі цікаві події з життя училища в училищній газеті та по радіовузлі, випускати на свята привітальні газети, листівки і таке інше.

Голова учнівського самоврядування: має приймати раціональні рішення щодо поставлених йому ідей та пропозицій від інших членів учнівського самоврядування, сприяти створенню стабільних умов роботи з іншим ( в тому  числі й новим ) членам учнівського самоврядування.


 

1. Загальні засади.

1.1. Найвищим органом влади учнівського самоврядування ДНЗ «СВПУ» є загальні учнівські збори.

1.2. Загальні учнівські збори проводяться не менше одного разу протягом навчального року.

2. Повноваження загальних зборів

2.1. Затверджує звіти голови та голів комісій училищного комітету.

2.2 Затверджує кількісний і персональний склад комітету. Рішення вважається прийнятим за умови, коли за нього голосувало не менше 2/3 членів загальних зборів.

2.3.Рішення зборів обов`язкові  для виконання учнівським комітетом.

2.4.На період між загально училищними зборами  керівництво здійснює учнівський комітет.

3. Училищний комітет

3.1.Учнівський комітет обирається на загальних зборах і підзвітний їм на  один навчальний рік.

4.Структура учнівського комітету

4.1 Учнівський комітет складається   з 1-2 представників від кожної навчальної групи.

4.2.З Членів учкому прямим, відкритим, чи таємним голосуванням обирається голова та заступник голови. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувала більшість голосів.

4.3. Учком включає  в себе такі комісії:

  • Соціальної  політики та праці;
  • Санітарна;
  • Навчальна;
  • Культурно-масова та спортивна;
  • Громадсько-корисної діяльності.

5. Повноваження членів учнівського самоврядування

5.1. Директор училища педагогічних працівників призначає куратора учнівського комітету.

5.2.Вчителі є радниками, їх побажання можуть прийняті до уваги учнівського комітету і розглянуті на засіданнях.

5.3. Члени учнівського комітету доводять інформацію до кожної групи. Відповідальність за виконання рішення покладається на конкретного  виконавця, контроль на старосту групи, який підзвітний комітету

6. Вибори, перевибори та позбавлення членства в учнівському комітеті

6.1. Члени учнівського комітету обираються на зборах груп шляхом відкритого (чи таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі.

6.2. У випадку не виконання членом учнівського комітету своїх обов’язків,  не реагування на зауваження інших представників учнівського колективу щодо покращення роботи, порушення правил внутрішнього розпорядку  Статуту ДНЗ «СВПУ» , переходу до іншого закладу, учень позбавляється членства учнівського комітету. До цього часу обов’язки члена учкому тимчасово виконує староста групи.

7.Взаємодія учнівського профкомітету та педагогічного колективу

7.1. Директор училища з числа педагогічних працівників призначає голову учнівського профкомітету, який спрямовує роботу.

7.2. Вчителі є радниками, їх побажання можуть прийняті до уваги учкомом і розглянуті на його засіданнях.

7.3. Члени учнівського комітету доводять інформацію до кожної групи.  Відповідальність за виконання рішення покладається на конкретного виконавця, контроль на старосту групи, який підзвітний учпрофкому.

8. Збори групи

8.1. Є найвищим виконавчим органом групи, що збирається не більше одного разу на місяць.

8.2 Розглядається питання, що стосується життя групи,  планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення подальшої діяльності.

8.3. На зборах можуть бути з0апрошені батьки, педагогічні працівники, представники громадськості.

8.4. Головою зборів є староста групи.

8.5. Положення даного Статуту можуть бути змінені за ініціативою зборів групи, засідання учнівського профкомітету та загально училищних зборів, якщо за них проголосувало не менше 2/3 всіх учасників.

 


 
На даний момент 28 гостей на сайті