Get Adobe Flash player

Україна і Євроінтеграція

Майбутньому висококваліфікованому робітнику потрібно мати не лише такі якості, як комунікабельність, ввічливість, почуття відповідальності та акуратність, а й правильне розуміння всього спектра питань соціально - економічної політики держави. Виходячи з цього, в групі № 17К обговорено питання: «Україна і Євроінтеграція».

Європейська інтеграція (від лат. integration - поповнення, відновлення) – це процес поступової уніфікації та зрощування національних економік європейських держав з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими можливостями внутрішнього ринку.

На даний момент 30 гостей на сайті