Get Adobe Flash player


Роль людського фактору в автоматизованому виробництві - завантажити

Додатковий матеріал до уроку інформаційних технологій на тему "Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора" - завантажити

Додаткове практичне завдання до розділу "Електронна таблиця Excel"(для учнів першого курсу) - завантажити


На допомогу учням груп №25 та 55

при вивченні теми "Електронні словники й програми-перекладачі.

Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов" з предмету "Інформатика"

Пропоную Вам виконати практичне завдання до вивченої теми.

1. Здійсніть пошук в Інтернеті онлайн-перекладачів.

2. У текстовому редакторі наберіть автобіографію та перекладіть її з української на російську мову з використанням знайде­ного онлайн-перекладача.

3. Знайдіть та перегляньте форум перекладачів.

4. Знайдіть два інтерактивних курси (з німецької мови та іспан­ської) і перегляньте їх опис.

5. Оформте звіт у Microsoft Word (відповідно до за­вдань).

6. Збережіть звіт.


Перевір свої знання

(для учнів груп №25,55,54 та 15)

Пропоную Вам перевірити свої знання з теми "Формули в електронних таблицях Excel".

1. Яке призначення формул в ЕТ?

2. Що таке копіювання формул? Яке значення функції СУММ(5; 2; ІЗ)?

3. Наведіть приклади відносних адрес клітинок?

4. Наведіть приклади абсолютних адрес клітинок?

5. Що таке діапазон клітинок?

6. Як скопіювати формулу в стовпець?

7. Як виокремити діапазон? Яке значення функції МИH(15; 20; 5)?

8. Яке призначення абсолютних адрес?

9. Як вставити рядок у таблицю? Яке значення функції СУММ(12; 20)?

10. Наведіть приклад діапазону-стовпця.

11. Як скопіювати формулу в рядок?

12. Як вилучити стовпець з таблиці?

13. Яке призначення приміток і як їх вставляти?

14. Який пріоритет виконання операцій у формулах?

15. Наведіть приклад діапазону-рядка?

16. Як очистити клітинку? Яке значення функції МАКС(15; 40; 25)?

17. Як вилучити примітку?

18. Які є категорії стандартних функцій?

19. Яке значення функції СУММ(15; 20; 25)?

20. Наведіть приклад прямокутного діапазону.

21. Наведіть приклади статистичних функцій.

22. Яке призначення кнопки Автосума?

23. Яке значення функції МАКС(15; 20; 25)?

24. Як скопіювати таблицю на іншу сторінку?

25. Які математичні функції є в ЕТ?

26. Як заповнити стовпець числами, що утворюють арифметичну прогресію?

27. Як відцентрувати заговолок таблиці відносно стовпців?

28. Як задати режим відображення формул?

29. Як зберегти книжку на диску? Яке значення функції МАКС(8; 12)?

30. Як збільшити ширину стовпця?

31. З чого будують вирази у формулах?

32. Яка різниця між абсолютними і відносними адресами?

33. Яке значення виразу МАКС(15; 20) + МИН(5; 15)?

34. Яким символом відокремлюють аргументи у функціях?

35. Яке значення функції СРЗНАЧ (15; 20; 25)?


  

На даний момент 10 гостей на сайті