Тести для самооцінки

Шановні учні I-го курсу (групи№17; №27; №37;№47), перевірте свої знання шляхом тестування, пройдіть відповідний тест та проаналізуйте рівень засвоєння навчального матеріалу.

Тестовий поточний контроль з біології - завантажити

Вивчаємо білки, жири, вуглеводи. Тож пропоную учням I-го курсу переглянути презентацію «Білки, жири і вуглеводи в їжі».

Презентація "Білки, жири, вуглеводи" - завантажити


17 листопада- Міжнародний день відмови від куріння - завантажити

Самостійна робота учнів з довідником: Алгоритми вироблення умінь та  навичок - завантажити


4 ЖОВТНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ

ЗАХИСТУ ТВАРИН


Всесвітній день захисту тварин — це свято, яке допомагає об'єднати зусилля усіх, хто дбає про домашніх і бездомних тварин.

Тим кому цікаво….. і  хто зацікавився…..!)))…..

Пропоную тобі, любий читачу, дізнатися багато корисної та цікавої інформації про  тварин, а також прийняти участь в тематичних заходах:

- оголошується конкурс на кращу стіннівку, малюнок, реферат, вірш, плакат з даної тематики;

- розгадати безперервний біологічний кросворд.

 

Цікавинки - завантажити

7 демонічних тварин - завантажити

10 найдивніших форм життя - завантажити

Кросворди - завантажити

Найбільші одноклітинні - завантажити

Ці неймовірні тварини - завантажити


Завдання для кращого усвідомлення та узагальнення знань з теми:" Що ми знаємо про бактерії?" - завантажити

Завдання для учнів групи №54 для поглиблення знань про найнебезпечніші забруднювачі навколишнього середовища - завантажити

Завдання для самостійної роботи учнів спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» - завантажити

Тестові завдання для учнів першого курсу - завантажити

Пропоную учням першого курсу переглянути презентацію до розділу III "Організмовий рівень організації життя" Тема 1. Неклітинні форми життя - завантажити

З даної презентації, ви дізнаєтесь про:

- неклітинні  форми  життя – віруси;

- їхню  будову, особливості процесів життєдіяльності;

- роль вірусів у природі та житті людини.

 

 

Всім! Всім! Всім!

Увага!

Оголошення!

19 листопада - Міжнародний День відмови від куріння.

Шановні учні,ви маєте багато мрій, бажань,задумів і планів на майбутнє. Ви хочете все осягнути,зрозуміти і бути зрозумілими. Ви рухаєтесь уперед, наближаючи своє майбутнє. Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви- молоді! Усе ваше життя  попереду.

Тому вже сьогодні ви тримаєте у власних руках своє майбутнє.  І лише ви відповідаєте за нього. Від ваших сьогоднішніх рішень залежить, яким буде ваш завтрашній день.    

«Побороти шкідливі звички легше сьогодні, ніж завтра» (Конфуцій)

На попередження шкідливих звичок пропоную учням І-го,ІІ-го та ІІІ –го курсів прийняти участь в тематичних заходах:

І. Конкурс на кращу стіннівку, малюнок, реферат, вірш , плакат на тему: «Ні- палінню», « Палити- це не модно»,

«Це треба знати, щоб своє життя не перервати», «Курінню  - ні , Здоров’ю - так».

ІІ. Підготувати листівки проти куріння з висловами відомих діячів культури України.

ІІІ. Заповнити  анкети.

Анкета №1 "Шкідливість куріння" - завантажити

Анкета №2 "Куріння як соціальна проблема суспільства" - завантажити

Аристотель сказав: «Розум полягає не лише в знанні, а й у вмінні застосовувати знання на ділі».

Шановні учні першого курсу, пропоную вам перевірити свої знання:

--виконавши тести

--завдання творчого характеру

Бажаю успіхів.

Досягайте свого рівня!

Тест № 1

Аристотель сказав: «Розум полягає не лише в знанні, а й у вмінні застосовувати знання на ділі».

Шановні учні першого курсу, пропоную вам перевірити свої знання:

--виконавши тести

--завдання творчого характеру

Бажаю успіхів.

Досягайте свого рівня!

Тест № 1

1. Визначте, що належить до прокаріотів (0,5 бала):


А рослини


Б тварини


В бактерії


Г гриби

2.Які бактерії живуть у симбіозі з бобовими рослинами (0,5 бала):


А бактерії гниття


Б сіркобактерії


В бульбочкові


Г хвороботворні

3.Яка наука вивчає мікроорганізми (0,5 бала):


А мікологія


Б екологія


В біологія


Г мікробіологія

4.До якого царства належать бактерії і ціанобактерії (0,5 бала):


А тварин


Б рослин


В дроб’янок


Г грибів

5.Визначте ознаки будови бактерій (0,5 бала)


А багатоклітинні


Б одношарові


В одноклітинні


Г двошарові

6.Що є предметом вивчення бактеріології (0,5 бала):


А бактерії


Б віруси


В водорості


Г лишайники

7.Які захворювання спричиняють хвороботворні бактерії (0,5 бала)


А СНІД


Б туберкульоз


В грип


Г гастрит

8.Виберіть ознаки, характерні для бактерій (0,5 бала):


А утворення спор як спосіб переживання несприятливих умов


Б багатоклітинні організми


В еукаріоти


Г наявність ядра

Тест № 2

1.Бактерії бувають хвороботворними (1 бал):


А так


Б ні

2.Більшість бактерій рухається за допомогою (1 бал):


А джгутика


Б ніг


В хвоста

3.Збудником туберкульозу є (1 бал):


А вірус


Б бактерія


В гриб

4.Бактерії-паразити (1 бал):


А живляться відмерлими рештками організмів


Б самі утворюють органічні речовини


В живляться речовинами живих організмів

5.Ціанобактерії мають сформоване ядро (1 бал):


А так


Б ні

6.Бактеріальна клітина зовні вкрита (1 бал):


А цитоплазмою


Б клітинною стінкою


В плазматичною мембраною

7.Бактерії утворюють спори (1 бал):


А за сприятливих умов


Б за несприятливих умов

8.Установіть відповідність (2 бали):

1 аеробні бактерії

А бактерії, що добувають поживні речовини з відмерлих решток

2 анаеробні бактерії

Б бактерії, що виробляють органічні речовини за участю сонячної енергії

3 сапротрофні бактерії

В бактерії, що живуть без кисню

4 фототрофні бактерії

Г бактерії, що використовують для дихання вільний кисень

Тест № 3

1.Як називаються організми, клітини яких не мають ядра (1 бал):


А прокаріоти


Б еукаріоти


В одноклітинні


Г двошарові

2.бактерії дихають за допомогою (1 бал):


А легень


Б продихів


В поглинаючи кисень оболонкою клітини

3.Побачити бактерію можна неозброєним оком (1 бал):


А так


Б ні

4.бактерії-сапротрофи (1 бал):


А живляться відмерлими рештками організмів


Б самі утворюють органічні речовини


В живляться речовинами живих клітин

5.Бактерії мають сформоване ядро (1 бал):


А так


Б ні

6.Ціанобактерії утворюють у процесі фотосинтезу кисень (1 бал):


А так


Б ні

7. «Цвітіння» води можуть спричиняти (1 бал):


А кишкова паличка


Б ціанобактерії


В бульбочкові бактерії

8.Установіть відповідність (2 бали):

1 паразитичні бактерії

А бактерії, які добувають поживні речовини завдяки співіснуванню з іншими організмами

2 азотфіксуючі бактерії

Б бактерії, що здатні фіксувати атмосферний азот

3 цисти бактерій

В бактерії, що добувають речовини з живих організмів

4 симбіотичні бактерії

Г бактерії, які перебувають у несприятливих умовах середовища

Тест № 4

1.До еукаріотів належить збудник (1 бал):


А чуми


Б холери


В малярії


Г пневмонії

2.Бактерії використовують під час виготовлення (1 бал):


А варення


Б олії


В пива


Г кефіру

3.Схожі на кому (1 бал):


А вібріони


Б коки


В спірили


Г спірохети

4.Яка будова тіла бактерій (1 бал):


А одноклітинна


Б багатоклітинна


В колоніальна


Г неклітинна

5.Підкресліть захворювання, причиною яких є бактерії (1 бал):

ангіна, алергія, ботулізм, грип, шизофренія, правець.

6.Доповніть схему (1 бал).

Продукти харчування, які отримують за допомогою бактерій:

 

↓ ↓

Кефір


□□□□

7.Позначте правильні твердження знаком «+», а неправильні – знаком «-» (1бал).


А Азотфіксуючі бактерії можуть вступати в симбіоз із рослинами


Б Бульбочкові бактерії утворюють бульби картоплі


В Ціанобактерії можуть спричиняти цвітіння води

8.Заповніть таблицю (2 бали)

Основні процеси життєдіяльності бактерій

Процеси

Приклади

Розмноження

Живлення

Дихання

9.Закінчіть речення (3 бали).

Бактеріальна клітина зовні вкрита ________________, під якою знаходиться _____________________. У цитоплазмі міститься _________________. При настанні несприятливих умов бактерії утворюють __________________. Розмножуються бактерії _________________. Живляться бактерії _________________, тобто готовими органічними речовинами або ___________________, тобто органічними речовинами, які виробляють самі. Бактерії, які живляться відмерлими рештками, називаються __________________, а які живляться речовинами живих організмів, називаються __________________ .

1. Визначте, що належить до прокаріотів (0,5 бала):

 


А рослини

 


Б тварини

 


В бактерії

 


Г гриби

2.Які бактерії живуть у симбіозі з бобовими рослинами (0,5 бала):

 


А бактерії гниття

 


Б сіркобактерії

 


В бульбочкові

 


Г хвороботворні

3.Яка наука вивчає мікроорганізми (0,5 бала):

 


А мікологія

 


Б екологія

 


В біологія

 


Г мікробіологія

4.До якого царства належать бактерії і ціанобактерії (0,5 бала):

 


А тварин

 


Б рослин

 


В дроб’янок

 


Г грибів

5.Визначте ознаки будови бактерій (0,5 бала)

 


А багатоклітинні

 


Б одношарові

 


В одноклітинні

 


Г двошарові

6.Що є предметом вивчення бактеріології (0,5 бала):

 


А бактерії

 


Б віруси

 


В водорості

 


Г лишайники

7.Які захворювання спричиняють хвороботворні бактерії (0,5 бала)

 


А СНІД

 


Б туберкульоз

 


В грип

 


Г гастрит

8.Виберіть ознаки, характерні для бактерій (0,5 бала):

 


А утворення спор як спосіб переживання несприятливих умов

 


Б багатоклітинні організми

 


В еукаріоти

 


Г наявність ядра

Тест № 2

1.Бактерії бувають хвороботворними (1 бал):

 


А так

 


Б ні

2.Більшість бактерій рухається за допомогою (1 бал):

 


А джгутика

 


Б ніг

 


В хвоста

3.Збудником туберкульозу є (1 бал):

 


А вірус

 


Б бактерія

 


В гриб

4.Бактерії-паразити (1 бал):

 


А живляться відмерлими рештками організмів

 


Б самі утворюють органічні речовини

 


В живляться речовинами живих організмів

5.Ціанобактерії мають сформоване ядро (1 бал):

 


А так

 


Б ні

6.Бактеріальна клітина зовні вкрита (1 бал):

 


А цитоплазмою

 


Б клітинною стінкою

 


В плазматичною мембраною

7.Бактерії утворюють спори (1 бал):

 


А за сприятливих умов

 


Б за несприятливих умов

8.Установіть відповідність (2 бали):

1 аеробні бактерії

А бактерії, що добувають поживні речовини з відмерлих решток

2 анаеробні бактерії

Б бактерії, що виробляють органічні речовини за участю сонячної енергії

3 сапротрофні бактерії

В бактерії, що живуть без кисню

4 фототрофні бактерії

Г бактерії, що використовують для дихання вільний кисень

Тест № 3

1.Як називаються організми, клітини яких не мають ядра (1 бал):

 


А прокаріоти

 


Б еукаріоти

 


В одноклітинні

 


Г двошарові

2.бактерії дихають за допомогою (1 бал):

 


А легень

 


Б продихів

 


В поглинаючи кисень оболонкою клітини

3.Побачити бактерію можна неозброєним оком (1 бал):

 


А так

 


Б ні

4.бактерії-сапротрофи (1 бал):

 


А живляться відмерлими рештками організмів

 


Б самі утворюють органічні речовини

 


В живляться речовинами живих клітин

5.Бактерії мають сформоване ядро (1 бал):

 


А так

 


Б ні

6.Ціанобактерії утворюють у процесі фотосинтезу кисень (1 бал):

 


А так

 


Б ні

7. «Цвітіння» води можуть спричиняти (1 бал):

 


А кишкова паличка

 


Б ціанобактерії

 


В бульбочкові бактерії

8.Установіть відповідність (2 бали):

1 паразитичні бактерії

А бактерії, які добувають поживні речовини завдяки співіснуванню з іншими організмами

2 азотфіксуючі бактерії

Б бактерії, що здатні фіксувати атмосферний азот

3 цисти бактерій

В бактерії, що добувають речовини з живих організмів

4 симбіотичні бактерії

Г бактерії, які перебувають у несприятливих умовах середовища

Тест № 4

1.До еукаріотів належить збудник (1 бал):

 


А чуми

 


Б холери

 


В малярії

 


Г пневмонії

2.Бактерії використовують під час виготовлення (1 бал):

 


А варення

 


Б олії

 


В пива

 


Г кефіру

3.Схожі на кому (1 бал):

 


А вібріони

 


Б коки

 


В спірили

 


Г спірохети

4.Яка будова тіла бактерій (1 бал):

 


А одноклітинна

 


Б багатоклітинна

 


В колоніальна

 


Г неклітинна

5.Підкресліть захворювання, причиною яких є бактерії (1 бал):

ангіна, алергія, ботулізм, грип, шизофренія, правець.

6.Доповніть схему (1 бал).

Продукти харчування, які отримують за допомогою бактерій:

 

↓ ↓  ↓  ↓

Кефір


□□□□

7.Позначте правильні твердження знаком «+», а неправильні – знаком «-» (1бал).

 


А Азотфіксуючі бактерії можуть вступати в симбіоз із рослинами

 


Б Бульбочкові бактерії утворюють бульби картоплі

 


В Ціанобактерії можуть спричиняти цвітіння води

8.Заповніть таблицю (2 бали)

Основні процеси життєдіяльності бактерій

 

Процеси

Приклади

Розмноження

 

Живлення

 

Дихання

 

9.Закінчіть речення (3 бали).

Бактеріальна клітина зовні вкрита ________________, під якою знаходиться _____________________. У цитоплазмі міститься _________________. При настанні несприятливих умов бактерії утворюють __________________. Розмножуються бактерії _________________. Живляться бактерії _________________, тобто готовими органічними речовинами або ___________________, тобто органічними речовинами, які виробляють самі. Бактерії, які живляться відмерлими рештками, називаються __________________, а які живляться речовинами живих організмів, називаються __________________ .

 


 

 

Завдання творчого характеру.

-         Скласти казку, яка починається зі слів: « У царстві Бактерій трапилася незвичайна пригода…».

 


Завдання творчого характеру.

- Скласти казку, яка починається зі слів: « У царстві Бактерій трапилася незвичайна пригода…».