Get Adobe Flash player

Методична комісія

викладачів предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки


Голова методичної комісії: Кусик Леонід Омелянович

Члени методичної  комісії:

Момотенко Сергій Анатолійович,

Гальчинський Юрій Віталійович,

Вітюк Сергій Васильович,

Мошинський Валентин Андрійович,

Деркач Микола Іванович,

Мельнічук Олександр Володимирович,

Джус Світлана Олегівна,

Мухін Юрій Васильович,

Омельчук Інна Юріївна,

Пасічник Олександр Сергійович

Методична проблема, над якою працює методична комісія:

Впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання при вивченні предметів професійно – теоретичної та загальнопрофесійної підготовки

Мета і завдання методичної комісії:

Мета: Запроваджувати  інноваційні технології та інтерактивні методи навчання при вивченні предметів професійно – теоретичної та загальнопрофесійної підготовки

Завдання:

1. Проведення відкритих уроків, співпраця і  активна участь у проведенні педагогічної виставки училища.

2. На основі детального аналізу педагогічної діяльності ефективне запровадження нових  методів, що дають можливість покращити якість знань, умінь та навичок учнів.

3. Вивчення передового досвіду викладачів.

4. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, поповнення їх навчально-методичними посібниками та методичними розробками.

 


Алгоритми і економіка


Алгоритм – (від лат. algorithmi, algorismus - початк. – лат. транслітерація імені математика Мухамед ден Муса  аль – Хорезми), програма, що визначає спосіб вирішення обчислюваних завдань; система правил, вказівок щодо ефективного вирішення завдання.

У більш широкому розумінні під алгоритмом розуміють сукупність суворо визначеної структури й послідовності дій або правил, пунктуальне виконання яких веде до вирішення завдань певного класу чи якогось конкретного завдання. Тому у науковій літературі можна зустріти загальні чи часткові, математичні, логічні, структурні, методологічні, функціональні, змістовні, схематичні й інші алгоритми, а також їхні різні комбінації.

Виходячи з вище зазначеного, першими учнями групи № 15, які зрозуміли алгоритм вирішення  задач 30 білетів з економіки і самостійно їх опрацювали, cтали учні Пигина Вадим, Стогній Олександр та Ходаківський Сергій. Це дозволяє їм придбати практичні навички вирішення конкретних завдань господарсько – виробничої діяльності підприємства, системно підходити до питань аналізу та прогнозування економічних показників в умовах ринкової економіки на основі сучасних методів та моделей, із врахуванням кращих досягнень вітчизняної та зарубіжної практики.


На даний момент 21 гостей на сайті