Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів гуманітарного циклу

та соціально-економічних дисциплін

12 травня 2014 року відбулось чергове засідання  методичної комісії викладачів гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін.

Повістка денна:

 

  1. 1. Педагогічний практикум. «Допомогти не нашкодивши»

Викладачі-предметники

  1. 2. Інформація викладачів про роботу над методичною проблемною

Круглий стіл.                 Викладачі

  1. 3. Підсумки директорських контрольних робіт

Інформація.Викладачі

Присутні всі члени методичної комісії.

Учительська професія особлива, її неможна

порівняти ні з якою іншою: «це людинознавство,

постійне проникнення в складний духовний

світ людини, яке ніколи не припиняється»

В.О.Сухомлинський.

Вдовиченко І.В., голова методичної комісії, наголосила, що основна увага викладача повинна бути спрямована на знаходження оптимальних механізмів поєднання особистісних якостей людини і технології підготовки спеціаліста з урахуванням сфер його майбутньої діяльності.

Основою педагогічної діяльності  є психологічна культура педагога. На думку більшості дослідників, це поняття включає сукупність знань з психології, вміння використовувати ці знання у роботі з учнями, а також здатність бачити  за поведінкою дитини її душевний стан, рівень розвитку пізнавальних процесів, рис характеру, вміння орієнтуватися в педагогічних ситуаціях, оцінювати їх, вибирати відповідні способи спілкування з конкретною дитиною і колективом учнів, адекватно ситуації впливати на психіку учня.

Слєсарєва В.О., викладач української мови та  літератури, поділилась думкою, що саме психологічна культура дає викладачеві  можливість компетентного вибору ефективних форм, методів, засобів навчання і виховання, що є запорукою успішного здійснення педагогічного процесу.

Вдовиченко І.І., викладач історії і правознавства згадав праці Сухомлинського де він  стверджував, що вчитель має дути активним організатором, наполегливим, вміти володіти собою й впливати на інших таким чином, щоб кожен учень усвідомлював себе як «громадянина, як хранителя духу народу, його багатств і цінностей, його неминучої величі».


Маличенко О.М., викладач української мови та літератури, звернула увагу на те, що саме викладач поєднує в собі дві спеціальності.  Він має бути фахівцем не лише з того предмета, який викладає, а й педагогом вихователем, тобто поєднувати в собі майстерність викладача і вихователя. Навчаючи, він має не лише передавати учням знання, а й прищеплювати гуманні ідеали, пробуджувати потребу до суспільно-корисної діяльності, виховувати активну життєву позицію.

Корнійчук Н.А., викладач  світової літератури відмітила, що для підлітків ідея, яку несе викладач, невід’ємна від особи. І тому викладача як предметника  і як вихователя вони сприймають передусім через призму загальнолюдських цінностей. Якщо учневі подобається викладач, його моральні цінності, духовність, естетичний смак, то він повірить і в його  коментар навчальної теми.

Польгун І.В. зауважила,що найнебезпечніше професійне захворювання  вчителя-бацила байдужості до дітей. Педагог завжди на видноті - і в навчальному закладі, і в позаурочний час. Його поведінка фіксується й обговорюється.


Позитивними морально-психологічними якостями викладача, які у поєднанні з педагогічною майстерністю створюють  високий  авторитет і становлять складову психологічної культури, є тактовність, чуйність, чесність,об’єктивність, справедливість і ін.

На даний момент 8 гостей на сайті