Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін

7 квітня 2014 року відбулось засідання  методичної комісії викладачів гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін.

Повістка денна:

  • Фестиваль-конкурс - «Найкраща презентація 2013-2014 н.р.»(Члени методичної комісії)


  • Комплексне повторення програмового матеріалу і підготовка до директорських контрольних робіт.(Інформація-обмін)


  • Ознайомлення і вивчення  нормативних документів ( рекомендації , інструкції, методичні листи) їх обговорення.(Присутні всі члени методичної комісії).Фестиваль - конкурс проходив під гаслом

Педагог має подбати про те, щоб якомога більше

органів чуття – око,вухо, голос, чуття мускульних

рухів… взяли участь в акті запам’ятовування.

За такого дружного сприяння всіх органів в акті

засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять.

К.Ушинський

Голова методичної комісії Вдовиченко І.В. наголосила, що сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. Комп'ютерні технології дають можливість викладачеві у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї «педагогіки співпраці». Застосуванням комп'ютерних технологій дозволяє створити справжню енциклопедію, насичену текстовим матеріалом, фотоілюстраціями із зручною системою пошуку.

Вдовиченко І.І., викладач історії, поділився думками, що використання інформаційних технологій робить роботу із навчальним матеріалом цікавою та захоплюючою, значно підвищує пізнавальний інтерес до вивчення історії. Крім того, використання джерел інформації дає можливість виробити такий спосіб вивчення і викладання  історії, який поєднував би традиційне навчання з новими, більш сучасними підходами до викладання історії.


Корнійчук Н.А., викладач світової літератури, наголосила, що у процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу.

Слєсарєва В.О., викладач української мови та літератури, відмітила, що комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію вивчення предмету, підвищують рівень індивідуалізації навчання .

Польгун І.В.  викладач англійської мови, зауважила, що мультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються. Створені на інших носіях схеми, таблиці, слайди, відеокліпи, звукові фрагменти легко зберігаються в електронному вигляді за допомогою презентацій.


Маличенко О.М. викладач української мови та літератури зупинилась на перевагах мультимедійних презентацій:


- презентації дають змогу викладачу зацікавити учнівську аудиторію предметом – уроки стають більш емоційними;


- презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для учнівської групи в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері.


- комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача, так і без його участі (наприклад, під час виконання необхідного об’єму самостійної роботи, передбаченої навчальною програмою предмету).


- маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.


Підсумовуючи теоретичну частину Вдовиченко І.В. наголосила, що з використанням комп'ютерних технологій, ми вручаємо учням інструмент, за допомогою якого вони зможуть одержувати інформацію, спілкуватися, працювати, почувати себе впевнено. Інструмент, володіння яким надалі буде вкрай необхідно для фахівця будь-якого профілю. Всі викладачі, учасники  фестивалю – конкурсу, продемонстрували кращі презентації учнів з предметів.

Ухвалили:

  1. - Активно залучати учнів до самостійної роботи з різними джерелами інформації, при розробці презентацій та проектів.

Викладачі предметів

  1. - Більш активно використовувати в навчальному процесі інформаційні та мультимедійні технології

Викладачі предметів

  1. - Підбираючи завдання для директорських контрольних робіт врахувати диференційований підхід до учнів різних груп

Викладачі предметів


  1. - В процесі роботи керуватись нормативними документами ( рекомендаціями, інструкціями, методичними листами)

Члени методичної комісії

На даний момент 34 гостей на сайті