Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

економічних дисциплін та  інформаційних технологій

Міжпредметні зв’язки – зв’язки, що відображають тенденції інтеграції науки і практики.

27 березня 2014 року відбулося чергове засідання методичної комісії викладачів  економічних дисциплін та  інформаційних технологій, на якому з доповіддю виступила викладач Пилюта Тетяна Пилипівна. Вона зазначила, що реалізація міжпредметних зв’язків є дидактичною передумовою активізації навчальної діяльності учнів, систематизації їхніх знань, формування самостійності мислення й пізнавального інтересу.

Міжпредметні зв’язки  зумовлюються системою наук і дидактичною метою. В обговоренні доповіді викладач Мамаєв М.О.  підкреслив, що міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до виховання й навчання, який дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними предметами. Викладач  Конопляста Н.П.  звернула увагу на те, що міжпредметні зв’язки  формують конкретні знання учнів, включають їх в оперування пізнавальними методами, які мають загальнонауковий характер (абстрагування, моделювання, аналогія, узагальнення тощо).

Голова методичної комісії Кусик Л.О., при підведенні підсумків, зазначив, що важливу роль міжпредметні зв’язки  відіграють у розвитку системного мисленння учнів.  Саме системний характер потребує залучення різних фахівців і спеціалістів з усіх навчальних предметів (галузей загальної освіти), дидактів, психологів, методистів, учителів для опрацювання програм і методичних розробок  на міжпредметній основі.


На даний момент 25 гостей на сайті