Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

06 березня 2014 року відбулося чергове засідання методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу.

Повістка денна:

1.Активні і інтерактивні методи навчання на уроках фізичної культури для формування творчої особистості.

2.Роль домашнього завдання при викладанні фізики і математики.

3.Підготовка і проведення тижня біології і екології.

Слухали:

1.Впровадження та використання інтерактивних технологій дає можливість встановити в своїй роботі форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість вчителеві зпрогнозувати ставлення учнів до уроку фізичної культури та спорту.

Так, викладачі фізичної культури Яскір В.С. І Макоцьоба С.Ф. поділились досвідом роботи.

Макоцьоба С.Ф. – звернув увагу на те, що поетапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних інтерактивних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування в учнів творчої особистості, позитивної мотивації до здорового способу життя.

Яскір В.С. – наголосив, що спостереження за учнями у процесі інтерактивної форми діяльності на уроці дозволило визначити такі позитивні ознаки: у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під час виконання вправ; кожен учасник групи може обрати власний темп виконання вправи, що дозволяє індивідуалізувати процес вправлення.

Тому, основні методи навчання, які використовують вчителі на уроках фізичної культури є такі: фронтальні, поточні, групові, колове тренування, індивідуальний метод, а саме: «Спартакіади», гра «Похід», «Асоціативний кущ», «Мікрофон», робота в парах, робота в групах.

2.Роль домашнього завдання при виконанні фізики.

Викладач фізики – Шембелян Л.М. підготувала презентацію по даній темі, де зауважила: необхідність домашньої роботи учнів зумовлена не стільки розв’язанням дидактичних завдань (закріплення знань, удосконалення умінь і навичок) скільки завданнями формування навичок самостійної роботи до самоосвіти.

3.Роль домашнього завдання у виконанні математики.

Викладач математики – Старинець Т.В. звернула увагу на те, що домашня навчальна робота учнів з математики – складова частина навчально-виховного процесу, мета якої закріплення і поглиблення знань учнів одержаних на уроці, а також підготовка їх до активного сприймання нового навчального матеріалу.

Результативність домашньої роботи залежить не тільки від учня, але й від учителя, адже домашня робота органічно поєднана з урокам. Саме урок готує учня до успішного виконання домашнього завдання.

Ухвалили:

1.Відмітити результативну роботу викладачів-предметників та продовжити роботу в даному напрямку.

2.Розробити та затвердити план заходів щодо проведення тижня біології і екології.


На даний момент 28 гостей на сайті