Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін

20 лютого 2014 року відбулось засідання  методичної комісії викладачів гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін. Повістка денна: Семінар   «Ігрові завдання та інтерактивні технології».

Присутні всі члени методичної комісії та заступник директора ДНЗ «Сквирське ВПУ» Власенко Л.В. Викладачі предметними прийняли участь в обговоренні  даних питань.

Вдовиченко І.В. – голова методичної комісії наголосила на загальній суті інтерактивного навчання і порівняла його із загальновідомими, традиційними підходами. Звернула увагу,що останні роки помітною стала тенденція до змін не тільки й не стільки змісту гуманітарної освіти, як методології.

Інтерактивні технології навчання - це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

З точки зору, викладача української мови та літератури Слєсарєвої В.О., ефективного впливу суспільствознавчих предметів на формування особистості учня можна досягнути лише переглянувши набір тих методик та форм роботи, які використовуються. Одним із шляхів досягнення зазначеної мети є широке використання навчальної гри, що стимулює пізнавальний інтерес учнів.

Корнійчук Н.А.- викладач світової літератури відмітила, що при вивченні суспільних дисциплін, щоб спонукати учнів до знань потрібно їх зацікавити, створити таку атмосферу, щоб вони стали співавторами уроку разом з викладачем.

Вдовиченко І.І. - викладач історії та правознавства зауважив, що широко використовує в практиці дидактичні ігри, які  дають змогу реалізувати такі провідні функції навчання як освітню, виховну та розвивальну.  Навчально-пізнавальні ігри створюють певний емоційний фон в учнівському колективі, забезпечують можливість повторення учнями вивченого матеріалу, засвоєння понять, термінів, поглиблення та розширення знань. Дидактичні ігри сприяють формуванню пізнавальних інтересів, розумових дій та операцій, розвивають здатність мислити.

Польгун І.В. - викладач іноземної мови наголосила, що ігрові завдання сприяють формуванню умінь і навичок, підготовки учнів до майбутньої пізнавальної і практичної діяльності.Вони допомагають учням спланувати власну діяльність, обрати роль та функції, які можна самостійно виконати.

Маличенко О.М. зауважила, що у грі розвиваються  творчі здібності особистості, як наставник акцентує увагу на словах  видатного педагога Сухомлинського В.О., що «…без гри немає і не може бути повноцінно розумового розвитку. Гра – це велике світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень.  Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості та цікавості. Без гри  розумових сил, без творчого уявлення не можна уявити повноцінного навчання».

А також були розглянуті питання:

  • Комплексно-методичне забезпечення навчальних дисциплін у молодших спеціалістів.
  • Виховання культури усного літературного мовлення
  • Організація і проведення предметного тижня англійської мови
  • Організація і проведення предметного тижня української  літератури « Ми тебе не забудем, Тарасе»

Ухвалили:

  1. Під час підготовки до уроків та їх проведення активно впроваджувати інтерактивні технології

Викладачі.

  1. Формуючи  пізнавальний інтерес учнів на уроках, широко використовувати навчально-пізнавальні ігри.

Викладачі

  1. Особливу увагу звертати на культуру усного мовлення учнів, як на уроках так і в позаурочний час.

Викладачі

  1. Підготувати і провести тиждень тижня української  літератури « Ми тебе не забудемо, Тарасе»         з 10 по 14 березня 2014р.

Викладачі української мови та літератури

  1. Підготувати та провести тиждень іноземної мови з 17 по 21 березня.
На даний момент 38 гостей на сайті