Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін

04 грудня 2013 року відбулося чергове засідання  методичної комісії викладачів гуманітарного циклу та соціально-економічних дисциплін.

Повістка денна:

  1. Міжпредметні зв‘язки на уроках гуманітарного циклу . (Обмін досвідом)
  2. Інноваційні форми і методи роботи при повторенні вивченого матеріалу під час підготовки до директорських контрольних робіт . (Консиліум)

Обмінюючись досвідом з питання, міжпредметні зв’язки на уроках гуманітарного циклу, викладач Слєсарєва В.О. звернула увагу, що однією з важливих умов міцності знань, умінь і навиків, які формуються в учнів, є здійснення міжпредметних зв’язків в процесі викладання навчальних предметів.

“Міжпредметні зв’язки” – це вираження фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в свідомості учня, між різними навчальними предметами.

Корнійчук Н.А. зауважила, щовирішення проблеми  міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання. Особливо важливого значення набуває вона  в професійно-технічній освіті де навчально-виховний процес повинен будуватися на основі органічного поєднання загальної і професійно-технічної освіти.

Польгун І.В. акцентувала увагу, що викладання іноземної мови просто неможливе без застосування міжпредметних зв’язків і тих можливостей, які вони відкривають, так як сама суть викладання іноземної мови за професійним спрямуванням полягає у вивченні, основних тем основних спец предметів з фаху іноземною мовою. І це надзвичайно полегшує мотивацію навчання із предмета, і в цілому. Пожвавлює навчальний процес з предмета.

Вдовиченко І.В. підсумувала виступи колег.

Проблема міжпредметних зв’язків дуже актуальна, бо взаємний зв'язок предметів витікає із завдань комплексного підходу до навчання та виховання, тобто тісної взаємодії професійного, ідейного, трудового і морального виховання. Міжпредметні зв’язки у певних межах враховують спільне між предметами як за змістом, так і в навчально-виховному процесі.

Активну участь прийняли члени методичної комісії в обговоренні питання –«Інноваційні форми і методи роботи при повторенні вивченого матеріалу під час підготовки до директорських контрольних робіт»

Корнійчук Н.А. повідомила, що повторення навчального матеріалу є необхідною частиною процесу навчання. І теоретичні висновки, і практичний досвід показують, що міцне засвоєння знань, умінь і навичок не може бути забезпечене без багаторазового повторення. Якщо нові поняття спираються на раніше засвоєні, то вони не тільки розширюють і поглиблюють старі поняття, а й зміцнюють їх.

Слєсарєва В.О. зауважила,  що повторення має бути не пасивним відтворенням вивченого, а з поглибленням розуміння. Часто повторення застосовується і для розширення знань. Повторення не тільки закріплює пройдене, а й ставить перед учнями нові проблеми, вимагає розгляду предметів і явищ в інших зв’язках і умовах.

Вдовиченко І.В. наголосила,  що повторення — органічна частина педагогічного процесу, метою якого є міцне і якісне навчання. Завдання його — запобігти забуванню знань, умінь, поглибити «сліди» навчання у свідомості, зміцнити поки неміцні зв’язки із загальною системою. Стимулює роботу учнів під час повторення використання викладачем різних форм і методів роботи. З цією метою викладач використовує фронтальні повторювально-узагальнюючі бесіди, таблиці, кросворди, начальну гру, індивідуальні завдання, письмові роботи та ін.

Ухвалили:

  1. Будувати навчально-виховний процес  на основі органічного поєднання загальної і професійно-технічної освіти.
  2. Для успішного написання учнями директорських контрольних робіт, здійснювати систематичний поточний контроль навчального матеріалу .
  3. Підбираючи завдання для директорських контрольних робіт врахувати диференційований підхід до учнів різних груп.
На даний момент 35 гостей на сайті