Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни

03 червня  2019 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни.

На засіданні були розглянуті питання:

  1. Формування ключових і предметних компетентностей на уроках фізики засобами ІКТ ( з досвіду роботи викладача фізики Шембелян Л.М.).

Викладач фізики Шембелян Л.М. зауважила, що використання інноваційних технологій дає  нам можливість поєднувати традиційний підхід з інноваційними методами навчання, дозволяють вирішувати завдання щодо  формування  умінь і навичок,  в основі яких лежить розвиток пізнавальних здібностей учнів та критичного і творчого мислення, умінь самостійно конструювати  свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а саме:

•    зіставляти  асоціації з фактами, які були відомі раніше;

•    висувати обґрунтовані гіпотези рішення поставлених завдань;

•    самостійно робити висновки;

•    уміти доводити логіку власного рішення та логіку послідовності власних дій;

•    уміти цілісно розглядати об’єкт, що вивчається, давати характеристики та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

• уміти комбінувати раніше відомі методи, розв’язувати проблеми комплексно;

•     уміти прогнозувати можливі наслідки рішень, що будуть прийняті.

Саме фізика вчить  учнів за допомогою математичного апарату моделювати природні явища, ситуації, що виникають в реальному житті. Мабуть, тому  присвячуємо дуже багато часу біофізиці звуку, електричним явищам у живій природі та взаємозв’язку оптики і біології, пояснюю,  що «…світ складається з таємниць, які не можна відкрити в один день: природа не показує нам їх усіх разом…»(Люцій Сенека), а робити відкриття не тільки дуже цікаво, а й корисно. І саме цілеспрямоване використання інноваційних методів навчання під час уроків та в позаурочній роботі  сприяє розвитку дослідницької та пошукової діяльності, а також  «дає в руки» інструменти для творчого освоєння світу.

 

  1. Формування мотивації в учнів до самостійного пошуку знань ( педагогічні дебати).

Потреби, мотиви, стимули -

це «ягоди» з одного поля.

Саме таким епіграфом були розпочаті педагогічні дебати.

Викладачі під час дебатів наголосили, що учень на уроці повинен бути настроєний на ефек­тивний процес пізнання, мати в ньому особисту за­цікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без  мотивації навчальної діяльності пізнання навчальний процес  не може бути  позитивно результативним, адже мотив навчання — це спрямованість учня на різ­ні сторони навчальної діяльності.  Сучасним  учням  доступні  найрізноманітніші джерела інформації. І саме  наявність готової інформації  часто сприяє розвитку їхньої пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності. Тому формування мотивації навчання, що  завжди була актуальною в психолого-педагогічній літературі,залишається  важливою проблемою  і сьогодні.  Питання урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів   є підґрунтям мотиваційної сфери.  На наш погляд,   із задоволенням і користю вчитися здатні всі, але для цього процес навчання має бути сконструйований з максимальним наближенням до запитів і можливостей дитини. Пригадується висловлювання  Ф. Дістверга, що будь-який метод поганий, якщо привчає учня до пасивності, і гарний, якщо пробуджує в ньому самодіяльність.

Таким чином, мотиви – головні сили, що рухають дидактичний прогрес. Вони посідають перше місце серед факторів, що визначають його продуктивність. Вивчення і правильне використання вже діючих мотивів, формування необхідних, що спрямовують розвиток особистості та її рух, - серцевина педагогічної праці.

Голова методичної комісії  Н. А. Куницька

На даний момент 22 гостей на сайті