Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

19 грудня   2017 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Повістка денна:

 1. 1.Педагогічна майстерня: «Розвиток творчого потенціалу учня на уроках і позаурочних заходах»

З досвіду роботи  викладачів предметників

 1. 2. Доповідь  «Взаємодія викладача та учнів у процесі організації самостійної роботи на уроках історії та правознавства»

Вдовиченко І.І.

 1. 3. Підсумки роботи тижня історії, до Дня пам’яті жертв голодоморів.

Вдовиченко І.В

 1. 4. Розвиток творчого потенціалу учня на уроках і позаурочних заходах.

«Місія освіти – допомогти кожному учневі досягти мети,

здобути знання, вміння, які йому потрібні,

щоб стати повноцінним членом суспільства»

Б. Беннет

Слухали.

Вдовиченко І.В., голова методичної комісії, зупинилась на  проблемі творчого розвитку особистості в сучасному світі. Для сучасної стратегії розвитку національної освіти  характерним є зростання уваги до особистості учня, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої  компетентності, на мій погляд, є діяльність: навчити і виховати можна лише в дії. Урок історії  є співтворчість вчителя й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому я вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя дитини, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності.

За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах закладів нового типу він є особливо актуальним.

Учитель - творець гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з дітьми. Виходячи з цього твердження, моделлю такої роботи має стати: «Творчість. Лідерство. Компетентність. Успіх».

Маличенко О.М., викладач української мови та літератури, детальніше зупинилась на  методах і способах стимулювання творчої активності, а саме :

 • створення сприятливої атмосфери спілкування (безоцінкові судження);
 • збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;
 • забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;
 • чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, способів її оцінювання;
 • спонукання до генерування оригінальних ідей;
 • залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань творчого об'єднання;
 • повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;
 • надання права самостійно приймати рішення;
 • практична спрямованість навчання;
 • моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем тощо.

Вдовиченко І.І., викладач правознавства.

Щоб стимулювати творчу активність учнів, я використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій:

 • технологія особистісного відкриття знань, умінь і навичок;
 • технологія навчального дослідження;
 • проектна технологія (передбачає розв'язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми, виконання творчих проектів, що потребує використання різних методів, засобів навчання, а з іншого боку - інтегрування знань, умінь різних наук);
 • технологія «мозкового штурму»;
 • технологія виконання евристичних завдань;
 • технологія розв'язування дослідницьких проблем.

Нестандартний урок заставляє учнів активно переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності.

Польгун  І.В., викладач іноземної мови

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою творчого успіху. І здатність творити можна розвинути. Тому, на своїх уроках, я постійно підтримую творчість. Проводжу уроки - конференції, семінари, дискусії, урок  взаємонавчання, інтегрований урок. Підсумком  може стати урок - захист власних проектів. Надзвичайно цікаві творчі конференції, на яких учні доповідають про свої дослідження.

Присутні викладачі прийшли до висновку, що розвиток творчих здібностей – найважливіше завдання освіти, адже цей процес  пронизує всі етапи розвитку особистості учня, пробуджує ініціативу й самостійність прийнятих рішень, звичку до вільного самовираження, впевненість у собі.

Співвідносячи процес творчості й навчання, необхідно  створити такі умови, які сприяли б виникненню та розвитку в усіх учнів якостей, характерних для творчої особистості, а саме здатність ризикувати; дивергентне мислення; гнучкість у мисленні та діях; швидкість мислення; здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове; багата уява; сприйняття неоднозначних речей; високі естетичні цінності; розвинена інтуїція.

 1. Взаємодія викладача та учнів у процесі організації самостійної роботи на уроках історії та правознавства

Слухали.

Вдовиченко І.І., викладача історії та правознавства.

Не тільки старайтеся передавати людині знання ,

а й прагніть щоб вона отримала потребу сама доходити до них.

В. Одоєвський.

Сучасна освіта повинна виховувати в учнів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобування знань, і проявляти такі якості мислення ,як самостійність , активність ,гнучкість , швидкість.

Ця тема в наш час є дуже  актуальною,тому що самостійна робота з учнями на уроці і в позаурочний час - це використання різноманітних видів індивідуальної і колективної навчальної діяльності учнів , яка здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданнями вчителя , під цього керівництвом , однак без його безпосередньої участі.

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає особливе місце на сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі особистої самостійної навчальної діяльності.

Передові педагоги завжди вважали, що на уроці учні повинні працювати по можливості самостійно, а вчитель – керувати їхньою самостійною роботою.

На моїх уроках учні: створюють опорні конспекти, вибирають основне з навчальної та додаткової літератури, складають кросворди, працюють з термінами та поняттями, складають хронологічні таблиці, практикують опис державних та політичних діячів, написання рефератів та повідомлень.

Самостійна  робота учнів у процесі вивчення історії та правознавства є основним засобом виявлення й розвитку у них творчих здібностей й обдарованості, підготовки їх до практичної діяльності.

Треба також пам’ятати, що самостійна робота - не самоціль, а один з засобів поліпшення всієї навчально-виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності.

 1. Підсумки роботи тижня історії, до Дня пам’яті жертв голодоморів

Слухали. Вдовиченко І.В., викладача історії.

З 24 листопада по 01 грудня 2017 року в ДНЗ « Сквирське ВПУ» проходив тиждень історії, під час проведення якого учні продемонстрували свої знання.  Тиждень історії пройшов під гаслом, «Історія – це ліхтар у майбутнє, який світить нам з минулого»

Мета тижня: формування наукових і політичних умінь та навиків, активізувати творчу і пізнавальну діяльності учнів, щоб створити умови і надати учням можливість презентувати здобуті знання у нестандартних формах роботи; розвивати творче мислення учнів з предмету; творчий підхід до роботи; сприяти їх розвитку та поширенню світогляду.

Тиждень історії  став дієвою формою організації навчання, виховання, поглиблення рівня знань учнів. В рамках тижня проведено:

-         Тематичні уроки в навчальних групах № 37, 36, 16, 26 «Голодомор 1932-1933 рр. – вічна пам’ять і біль мого народу»

-         Прес - реліз «Голодом вбивали нашу свободу»

-         Конкурс учнівських малюнків «Колективізація і голодомор в Україні»

-         Перегляд відеоматеріалів «Хлібна гільйотина»

-         Учнівська конференція «Голодомор 1932-33рр Україна пам’ятає»

-         Тематична виставка присвячена Дню пам’яті жертв Голодоморів

-          Пізнавальна гра «Історичний блеф-конкурс»

-         Конкурс кросвордистів «Кращий знавець історії»

-         Історична гра «Аукціон знань»

-         Виставка учнівських газет «Вони творили історію»

Тиждень історії – це не стільки розваги для учнів, скільки одна з форм організації навчання, засіб виховання, шлях до порозуміння з учнями. У цей час між викладачем і учнями виникає тісне спілкування, що  дозволяє їм краще пізнати один одного.

На протязі тижня були задіяні учні усіх навчальних груп, але найактивніше себе проявили учні гр. № 25, 17, 47, 36.

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників патріотичного виховання учнів та формування їх активної життєвої позиції.

Голова методичної комісії Вдовиченко І.В.

На даний момент 16 гостей на сайті