Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни

28 листопада 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Використання інтерактивних методів на уроках математики (з досвіду роботи викладача математики Старинець.Т.В).

Викладач математики Старинець Т.В. поділилась власним досвідом роботи і свій виступ розпочала з аргументу, що інтерактивні методи навчання дають можливість активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагають ставити свої запитання та формувати власну думку.

 

Тамара Володимирівна на своїх уроках намагається стимулювати творчий пошук, використовує різні методи і форми роботи, прищеплює учням навички самостійної роботи з книгами; розвиває навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свої думки; привчає до дослідження, пошуку, спостережливості.

На думку викладача, необхідно впроваджувати у уроки щось незвичайне, несподіване, дивне, азартне та веселе, тобто таке, що викликає природну живу зацікавленість дітей і не нудьгувати на уроці.

І саме організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню математичних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

2.«Активні форми навчання. У чому їх суть?» (науково – практичний семінар).

« Хто осягає нове, лелеячи старе, той може бути учителем.»

Конфуцій

Саме під таким гаслом відбувся науково – практичний семінар «Активні методи навчання.  У чому їх суть?»

В ході роботи семінару були окреслені питання:

- що таке активні методи навчання;

- особливості активного навчання;

- характеристика основних активних методів і форм навчання та впровадження їх в навчальний процес.

Викладачі предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни відмітили, що  активні методи  навчання - це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом.

Викладач біології, Куницька Н.А. зауважила, що активне навчання передбачає використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем готових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної розумової і практичної діяльності.

Викладач фізики, Шембелян Л.М. відмітила, що завданнями навчання в сучасних умовах є не стільки оволодіння знаннями, вміннями і навичками з обраної спеціальності, як підготовка учнів до самоосвіти, розвиток у них інтересу до навчання і формування пізнавальних потреб. Активні методи навчання дозволяють досягти поставлених завдань і сприяють особистісному і професійному зростанню.

Голова методичної комісії                                 Н. А. Куницька

На даний момент 23 гостей на сайті