Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

31жовтня   2017 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Круглий стіл «Формування предметних компетентностей на уроках суспільно-гуманітарної та соціально-економічної підготовки»

Мета розкрити шляхи формування предметних компетентностей учнів на уроках гуманітарного циклу.

Члени методичної комісії розглянули загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті.

Обговорили види компетентностей,  шляхи переходу від традиційного навчання до компетентнісно-спрямованого.

Визначили, що компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, та є показником успішності.

Кожен викладач детально зупинився на особливості формування в учнів предметних компетентностей.

Присутні прийшли до висновку, що соціальна й педагогічна значущість проблеми формування предметних компетентностей має завдання  забезпечити реалізацію можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

Голова методичної комісії Вдовиченко І.В.

На даний момент 20 гостей на сайті