Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів предметів

природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни

24 жовтня 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

  1. 1. Використання хмарних технологій при викладанні фізики ( з досвіду роботи викладача фізики Шембелян Л.М.).

Викладач фізики, Шембелян Л.М. відмітила, що сучасне молоде покоління вже активно використовує мобільні гаджети та Інтернет, і перед нами, викладачами, стоїть важливе завдання впровадити знайомі учням технології в освітній процес. З поширенням мережі Інтернет, технології опрацювання даних зазнали чималих змін. Але з появою «хмарних технологій» багато чого змінилося.

Леся Миколаївна використовує хмарні технології для дистаційного навчання, на уроках та в позакласній діяльності, а також в методичній роботі. На уроках  фізики викладач використовує «хмарні технології» в таких напрямках:

- використання Google – диску для збереження дидактичних матеріалів та Google – додатків для створення спільних проектів;

- ведення електронного журналу;

- он –лайн сервіси для навчального процесу, спілкування і тестування;

- спільна робота учнів та вчителя;

- відеоконференція та електронна пошта.

Використовуючи сервіси хмарних обчислень, викладач створила свою особисту сторінку в Інтернеті. На цій сторінці Леся Миколаївна опубліковує свої методичні розробки уроків, статті, а також виділяє місце для домашніх завдань і завдань для допитливих.

Отже, неможливо уявити освіту без комп’ютерної техніки, мультимедійних пристроїв, Інтернету. Використання «хмарних технологій» на уроках фізики сприяє розвитку в учнів продуктивного мислення та вивільняє час на занятті для забезпечення більш повної диференціалізації та індивідуалізації процесу навчання.

2. «Імідж сучасного педагога» (дискусія).

Метою даної дискусії є характеристика поняття «педагогічний імідж» та розкриття його складових у пріоритетній послідовності.

Під час дискусії викладачі акцентували увагу на проблемі формування професійного іміджу викладача. Було розкрито сутність поняття «професійний імідж педагога», визначено його ключові характеристики як соціокультурного та педагогічного феномену та

здійснено аналіз структури професійного іміджу педагога. Також викладачі запропонували власну інтерпретацію структури професійного іміджу викладача професійного училища та окреслили перспективні напрями самостійної діяльності педагога щодо вдосконалення свого іміджу.

Голова методичної комісії   Н. А. Куницька

На даний момент 31 гостей на сайті