Get Adobe Flash player

Гурток з фізики

Наука — явище інтернаціональне, а українська наука — складова частина цього велетенського всесвітнього здобутку людського розуму.

Аби належно поцінувати внесок України у розвиток людської цивілізації, ми повинні знати історію науки і тих її корифеїв, які творили впродовж століть на рідних теренах і в зарубіжжі.

Найціннішими скарбами людства є його інтелектуальні і духовні надбання. Прилучитися до цих надбань є найшляхетнішим стремлінням людини.

Олекса Біланюк

Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені  демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.

Щоб  втілити  це  в  життя, велика  роль  належить навчальним закладам. Саме тому в ДНЗ «Сквирське ВПУ» вересневе засідання гуртка з фізики було присв'ячене розгляду подій з життя та діяльності  одного  із найвидатніших українських фізиків ХХ століття – Олександра Теодоровича Смакули.

Керівник гуртка: Шембелян Леся Миколаївна

На даний момент 5 гостей на сайті