Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

4 вересня  2017 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Присутні прийняли активну участь в обговоренні плану роботи методичної комісії на 2017-2018 н.р.

Викладачі предметними проаналізували методичні рекомендації про викладання навчальних  предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 н.р. ; обговорили зміни і доповнення до навчальних планів і програм.

Головою методичної комісії погоджена плануюча документація викладачів на навчальний рік.

Визначена методична проблема методичної комісії: «Реалізація компетентнісного підходу до навчання: нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його соціалізацію.»

А також визначені орієнтири методичної комісії на навчальний рік:

  1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання  предметів гуманітарного циклу , формування в учнів практичних умінь і навичок.
  2. Здійснювати мотивацію навчання: звертати увагу учнів під час вивчення нових тем на доцільність і потребу використання засвоєного матеріалу в майбутній діяльності, вказувати на його практичне застосування в повсякденній діяльності.
  3. Домінуючим у роботі викладача має стати особистісно-орієнтований підхід до навчання, який забезпечується використанням інноваційних форм і методів навчання.
  4. Вчити учнів самостійно працювати з науковими джерелами, вмінням використовувати здобуту інформацію на уроках та в позакласній роботі.
  5. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
  6. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
  7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
  8. Вивчати і використовувати в своїй роботі передовий педагогічний досвід колег

Голова методичної комісії Вдовиченко І.В.

На даний момент 5 гостей на сайті