Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни

22 лютого 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Застосування інтерактивних методів щодо активізації навчально –пізнавальної діяльності учнів на уроках захисту Вітчизни (з досвіду роботи викладача  захисту Вітчизни МошинськогоВ.А.).

2.Формування еталонної моделі компетентного вчителя (проблемний семінар).

1.Викладач захисту Вітчизни, Мошинський В.А. вважає, що підґрунтям  навчання та виховання  є активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою активного та інтерактивного спілкування: учня з учнем; учня з групою учнів; учня з учителем; учителя з представником групи; учителя з групою учнів; учителя з класом. Активізації  пізнавальної  діяльності учнів під час занять, самостійності у зборі та систематизації навчального матеріалу сприяє використання викладачем  як активних так і інтерактивних технологій. Усі інтерактивні методи, які  застосовує викладач під час теоретичної підготовки, спрямовані на формування глибокого розуміння матеріалу. Застосовуючи активні методи навчання під час занять викладач спонукає учнів до набування і вдосконалювання необхідних для цього високих морально-психологічних та бойових якостей та навичок. Для формування і вдосконалення цих якостей і навичок у процесі навчання використовує міжпредметні зв’язки. Мошинський В.А. використовує такі технології кооперативної (групової) форми навчання, як «Акваріум» і «Карусель». Дані технології допомагають узагальнити певні знання; вдосконалити вміння дискутувати, працювати в малих групах, вислуховувати думку товаришів, аналізувати свої знання, доповнювати свої знання, усвідомлювати незрозумілі питання.

Серед фронтальних (колективних) форм викладач перевагу надає таким технологіям:  «Незакінчене речення»;  метод  «Обери позицію»; використовує інтернет-ресурси.

Крім того,  активне та інтерактивне навчання  допомагає  створити умови для позакласної роботи та підготовки виховних заходів.

Тому інноваційна значущість  досвіду викладача  полягає  у поєднанні елементів багатьох інноваційних технологій(особистісно орієнтованого навчання, ІКТ, інтерактивних методів, проблемного навчання, нетрадиційних уроків та ін.) із традиційними, що разом спрямовані  на розвиток пізнавальної активності учнів на уроках з предмета «Захист Вітчизни».

Мошинський В.А. зазначив, що які б інноваційні технології  я не впроваджував в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності,  він задовольняє пізнавальні потреби.

2. Епіграфом проблемного семінару стали слова В. О. Сухомлинського: «Якщо ви хочете бути улюбленим вчителем, дбайте про те, щоб вихованцеві було що в вас відкривати. Якщо ж ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і, навіть, ненависним . Серця й уми юнацтва можна завоювати в наші дні тим сплавом моральної краси та інтелектуального багатства, який відкриває перед юнацтвом все нові і нові якості людини».

Семінар складався з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретичні аспекти підходів до формування компетентного вчителя розкрила заступник з НВР Власенко Л.В.

Практичну частину семінару провела викладач  біології  Куницька Н.А.

Викладачі пройшли тестування «Який ви вчитель?» та створювали «портрет» невдалого і неуспішного вчителя, а також створювали  "портрет" успішного і  сучасного вчителя.

Голова методичної комісії Куницька Н.А.

На даний момент 19 гостей на сайті