Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки

02. 02. 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки.

Викладачем спецпредметів Момотенко А.С. було винесено питання підготовки конкурентоспоможного на ринку праці робітника та методи навчання.

Увага членів комісії була зосереджена на тому, що головним завданням професійно – технічної освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних технологій навчання. При цьому, впровадження останніх  у навчально – виробничий процес  значно підвищує:

1) рівень технічного і творчого мислення учнів; 2) зацікавленість майбутньою професією; 3) рівень розвитку мислення і здібностей учнів (застосування знань у проблемних ситуаціях); 4) самостійність учнів (вміння працювати з інструктивно – технологічними картами, вирішення продуктивних завдань).

 

На даний момент 12 гостей на сайті