Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни

01 лютого 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1. Використання  нетрадиційних форм навчання під час вивчення географії ( з досвіду роботи викладача географії Власенко Л.В.).

2.Роль гурткової роботи для всебічного розвитку особистості учня (творча майстерня викладача).

Слухали:

1.Викладач географії,  Власенко Л.В. зауважила, що  застосування нетрадиційних підходів в викладанні географії дозволяє формувати пізнавальний інтерес шляхом залучення учнів до активної пізнавальної діяльності, виконання проблемних завдань, самостійних творчих робіт. Все це сприяє свідомому засвоєнню географічних знань. Нетрадиційні форми уроку викладач розглядає як одну з форм активного навчання. Це спроба підвищення ефективності навчання, можливість звести воєдино і здійснити на практиці всі принципи навчання з використанням різних навчальних засобів і методів. Нестандартні підходи здійснюються через проведення нестандартних уроків (інтегровані, урок-семінар, урок-конференція, урок-гра: ділова чи рольова, урок-аукціон, урок-КВК, урок-диспут), організацію нестандартних завдань, запитань. Власенко Л.В. відмітила, що нестандартні уроки найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності учнів. Раціональне використання нетрадиційних підходів сприяє позитивній зміні рівня активності учня, розвиває логічне мислення, практичні вміння та навички, формує почуття відповідальності,толерантності,навички колективного співробітництва.

Тому на   уроках  та в позакласній роботі  викладач   впроваджує інтерактивні форми,   інноваційні підходи, інформаційно – комп’ютерні технології (ІКТ), елементи технології розвитку критичного мислення,    різнорівневі творчі та диференційовані завдання, методи самоконтролю та самооцінювання.

2.Викладачі  методичної комісії відмітили, що розвиток творчого мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, прагнення до пошуків досліджень - одна з важливих проблем оптимізації навчання і комплексного підходу до навчально-виховної роботи, до використання у навчально-виховному процесі різних форм позакласних заходів, зокрема гуртків.  Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів, навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає учням працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи  викладач має змогу глибше пізнати особистість кожного учня, допомогти йому самовизначитись. За правильної постановки гурткової роботи значно зростає пізнавальна пошукова і творча активність учнів, вищим стає рівень їхнього психолого-педагогічного розвитку та вихованості. Гурткова робота  розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює їх знання, розвиває їх творчі здібності, виховує почуття краси.

Голова методичної комісії: Куницька Н.А.

 

На даний момент 20 гостей на сайті