Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

31 січня   2017 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Повістка денна:

 1. Інтерактивне навчання української мови та літератури: формування культурологічної компетентності учнів. ( з досвіду роботи викладача української мови та літератури Маличенко О.М.)
 2. 2. Підсумки роботи декади права.
 3. Аналіз успішності учнів за І семестр з навчальних предметів.

Слухали:

1. Маличенко О.М., викладача української мови та літератури.

Формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров'я, забезпечення пріоритетного розвитку людини - основні завдання, які стоять перед навчальним закладом. У зв'язку з цим основна мета вчителів-словесників полягає у сприянні розвиткові учнів, які б уміли змістовно, зв'язно і стилістично грамотно висловлювати свої думки. Ця мета реалізується у процесі формування особистості, яка "володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня компетентності учнів.

Процес навчання на уроках української мови та літератури – це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня.

Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного та інтерактивного навчання на уроках. Майстерність учителя допомагає дітям досягти найкращих результатів тими засобами, які найоптимальніші в кожній окремій ситуації.

Уроки української мови та літератури, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися вислухати думку іншого і вміти аргументувати свою думку. Тому, на своїх уроках української мови та літератури активно застосовую групову навчальну діяльність – модель організації навчання в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою. У груповій навчальній діяльності учні показують високі результати засвоєння знань, формування вмінь. Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань.

Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.
Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Отже, використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.  
Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах,робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення».
Отже, виходячи з власного досвіду, можу зробити висновок, що використання на уроках української мови і літератури окремих інтерактивних технологій та ігрових завдань дійсно підвищують рівень пізнавальної діяльності та мотивації учнів, зацікавлюють їх, що сприяє бажанню виконувати ті чи інші види робіт,а відтак – засвоювати навчальний матеріал у співпраці, співтворчості, шляхом самостійної роботи думки.

Готуючись до кожного уроку , слід пам’ятати слова А.Макаренка:
«Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності»
.

 1. Вдовиченко І.І., викладач історії та правознавства, ознайомив присутніх з

підсумками проведення декади  права. Зауважив, що з  29.11. по  09.12. 2016 р .в ДНЗ «Сквирське ВПУ» було проведено декаду права.

Згідно плану в навчальному закладі  було проведено:

 • лекція на тему: « Права людини на різних етапах її  розвитку»
 • Правова вікторина:  « Я і право»
 • Правовий кінозал (перегляд фільмів, мультфільмів   про права дітей)
 • Тематична виставка присвячена « Загальній  декларації прав людини» та « Конвенції ООН про права дитини»
 • Правова гра « Правова подорож Україною»
 • Радіогазета «Права дітей і молоді»
 • Розв’язок кросвордів на правову тематику.

Команди учнів ДНЗ «СВПУ» прийняла участь  в районному  етапі брейн – рингу « Підліток і право».

Декада була проведена з метою: виховувати в учнів інтерес до правових знань, популяризувати правові закони, розвивати пізнавальний інтерес до предмета, з'ясувати, як учні знають основні поняття з правознавства, навчити дітей користуватися своїми правами в різних ситуаціях, виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, формувати правову культуру.

Учні з задоволенням брали участь в проведенні різноманітних заходів. Показали знання з права, проявили творчі здібності в конкурсах, вікторинах, при виготовленні малюнків на правову тематику.

Слід відмітити учнів навчальних груп № 16,26, 36, 55, 14,25, які приймали активну участь в проведенні декади.

 1. Аналіз успішності учнів за І семестр з навчальних предметів.

Викладачі-предметники проаналізували рівень навчальних досягнень учнів з предметів українська мова та література, іноземна мова, зарубіжна література та художня культура, історія України і всесвітня історія, правознавство.

Визначили проблеми, напрями роботи, які б сприяли підвищенню результативності та зацікавленості учнів в процесі навчання.

На даний момент 39 гостей на сайті