Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни

13 грудня  2016 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни.

Повістка денна:

  1. 1. Виховання патріотизму учнів на уроках з предмета « Фізика» ( творча майстерня викладача: з досвіду роботи. )

Викладач  фізики, Шембелян  Л.М. відмітила, що  сьогодні фізику не можна розглядати лише як об’єктивне пізнання природи, яка не взаємодіє з людиною. Учень повинен знати, заради чого пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства й кожної людини зокрема. Фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. Тому на  уроках та в позакласній роботі викладач використовує різні форми й методи для реалізації національно-патріотичного виховання:

-цікаві розповіді про окремі епізоди з життя та діяльності видатних українських учених і винахідників;

-факти про досягнення вітчизняної науки в різних галузях  народного господарства;

-демонструє фото- та відео фрагменти з історії фізики в Україні;

-використовує задачі з українознавчим змістом;

-написання учнями рефератів та створення стіннівок.

  1. 2. Круглий стіл «Методика формування професійної культури учнів».

Під час проведення круглого столу викладачі - предметники   проаналізували та розкрили суть професійної культури учнів, зазначивши, що професійна культура – це спрямованість особистості на успішне оволодіння обраною професією в результаті усвідомлення її суспільної і особистої значущості й емоційної привабливості. Саме сучасний висококваліфікований фахівець має бути не лише спеціалістом у професійній сфері, а й високоморальною, духовною, культурною людиною. Професійна культура є однією зі складових культури особистості як члена суспільства, вона передбачає творче оволодіння та розвиток особистісних знань, здійснення праці, володіння певною стратегією у виконанні завдань, розвиненість професійної інтуїції.

Також викладачі  проаналізували, як впливають засоби мас-медіа на людину, визначили деструктивний потенціал сучасного медіа середовища та його вплив на учнів, знайшли можливі шляхи вирішення проблеми руйнівного впливу нових видів медіа на молоду людину.

Отже, професійну  культуру варто розглядати як таку дію соціальних факторів на людину, за якої їй відводиться активна роль об’єкта впливу. Адже людина вільна у виборі засобів впливу, які формують її світоглядну орієнтацію.

Голова методичної комісії: Куницька Н.А.

На даний момент 23 гостей на сайті