Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

12 грудня  2016 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Повістка денна:

  1. Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури та художньої культури.( з досвіду роботи викладача зарубіжної літератури Корнійчук Н.А.)

Викладач зарубіжної літератури Корнійчук Н.А. зауважила, що використання інформаційно-комунікаційних технологій під час уроків зарубіжної літератури та при підготовці до них забезпечує різноманітність робіт на усіх етапах навчання при поясненні нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації), при закріпленні, повторенні (тренінги, проміжні тестування, спілкування через електронну пошту); в самостійній роботі учнів (різноманітні навчальні програми, електронні підручники, посібники; самостійний пошук матеріалів, робота над проектами), під час проведення контролю знань, умінь і навичок (тестування, захист проектів, дистанційне спілкування через електронну пошту, тощо).

На мою думку, щоб уроки були ефективними, досягали поставленої мети, необхідно, щоб вони відбувалися за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, тобто навчання має бути таким, де вчитель виступає не як проголошував істин, а в ролі організатора процесу навчання, його лідера.

Викладач зупинилася на активній, пасивній та інтерактивній моделі навчання. Більш детально зупинилась на позитивних сторонах інтерактивного навчання, а саме:

  • - учитель має можливість раціонально розподілити свій час, допомагаючи активніше дітям із спеціальними проблемами (особистісними та інтелектуальними);
  • - учитель менше часу витрачає на подолання труднощів з дисципліною;
  • - учні, які мають свій досвід вчителювання, ставляться до вчителів з розумінням та більшою повагою;
  • - учні з більшою цікавістю відносяться до творів.

У своїй роботі використовую таку класифікацію прийомів інтерактивного навчання:

Колективне: робота в парах; робота в малих групах; диференційовано-групова робота.

Колективно – групове навчання: мікрофон; незакінчені речення; навчаючись - вчусь; мозковий штурм.

Вирішення проблемних питань: дискусія;  метод «Прес»; «займи позицію».

Прийоми творчої театралізації:  інсценування; «чарівний стілець»; уявна прогулянка.

Техніки опитування: анкетування; «лови помилку»; «так – ні».

Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес з використанням різних форм та методів роботи дозволило значно підвищити мотивацію навчання , сприяти росту продуктивності та сталості уваги на уроках , покращенню зорової пам’яті, збільшенню відсотка учнів, які самостійно працюють над виконанням завдань із зарубіжної літератури .

  1. 2. Підсумки роботи тижня української мови, присвяченого Дню української писемності і мови

В продовж тижня української мови, який проходив з 7 по 11листопада під девізом: «Цвіти й сіяй, мово моя державна». У рамках тижня були проведені Міжнародний мовний конкурс ім. Петра Яцика та Міжнародно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка, організовано виставку художньої, наукової і публіцистичної літератури, присвяченої українській писемності,  «Бездонна глибина святого слова», перегляд та обговорення фільму «Подорож сторінками історії Української мови». 9 листопада прослухавши радіогазету «Історія писемності: від ієрогліфів до літер», учні пригадали історію виникнення писемності та «страшні» дати в розвитку рідного слова, переконалися в тому, що мова наша має незбагненну силу відроджуватися, жити й процвітати.

Різного роду запитання про рідну мову мали на меті пробудити в серцях дітей інтерес до вивчення мови, спонукати їх до спілкування чистою українською. Цікаво була і філологічна подорож «Великий світ малих розділових знаків» яку здійснили учні групи №55.

Учні групи №26 підготували та провели чудовий захід мистецька вітальна «Крізь зболений час і духовні руїни Вертайся, рідна мово, у душу Вкраїни»

Тиждень рідної мови лише підвів певну рисочку під нашими досягненнями, але не припинив напруженої повсякденної роботи по вдосконаленню вивчення української мови.

  1. 3. Складання та обговорення завдань і  текстів для проведення підсумкових директорських контрольних робіт за І семестр

Присутні прийняли активну участь в обговоренні зразків завдань.

Контроль та оцінювання виступають обов’язковими складовими, посідають важливе місце в структурі педагогічної діяльності. Письмові контрольні роботи проводяться з метою з’ясувати ступінь  оволодіння учнями вміннями і навичками з предмета.

Важливим питанням письмової роботи є підбір тем, завдання і вправи мають бути посильними для учнів, відповідати рівневі їх знань, але водночас потребувати певних зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу. Визначаючи обсяг письмової контрольної роботи, слід враховувати необхідний для виконання час.

Досить ефективним та об’єктивним способом оцінювання вважають тестування.

Створення пакета тестових завдань — досить складна робота. При конструюванні тестових завдань слід виходити з розуміння педагогічного тесту як системи завдань зростаючої складності, що дає можливість оцінити структуру й виміряти рівень знань учня відповідно до певної навчальної програми. Основна методична вимога до конструювання закритих тестових завдань — включати до них правдоподібні й цікаві варіанти відповіді.

На даний момент 19 гостей на сайті