Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни


12 жовтня 2016 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Патріотичне виховання на  уроках  біології (творча майстерня викладача; з досвіду роботи.)

Викладач біології Куницька Н.А. відмітила, що патріотичне виховання займає особливе місце в системі природничо –наукових дисциплін. Саме воно покликано формувати в молодого покоління розуміння життя як найбільшої цінності – основи гуманістичного світогляду, оскільки природа є потужним чинником виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в учнів ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості.

На уроках викладач створює умови для формування в учнів почуття гордості за свою Батьківщину. Вивчаючи з учнями  тему «Історичний розвиток органічного світу» розказує, що Україна володіє безцінною спадщиною людства – едіакарською біотою. Звертає їхню увагу на те, що подільський розріз венду й нижнього палеозою нижче міста Кам’янця-Подільський, в пригирловій частині Смотричу та по Дністру має світове значення. Наголошує, що Україна може пишатись тим, що вона входить в п’ятірку країн світу за поширеністю палеонтологічних знахідок докембрію. Також

на уроках біології викладач використовує такі елементи національної культури як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, думи, прислів’я та прикмети про наших супутників – рослин і тварин, які дійшли до нас із сивої давнини.

Патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань, та уявлень про досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато видатних вчених прославили Україну. Викладач біології, Куницька Н.А. урізноманітнює проведення уроків яскравими прикладами із життя українських вчених.

Патріотичне виховання викладач виявляє і в позакласній роботі: при проведенні предметного тижня, гуртка,вікторин, турнірів, конкурсів малюнків.

Під час вивчення тем з охорони природи учні ознайомлюються із біосферними заповідниками, національними парками, які є найхарактернішою еталонною ділянкою біосфери певної фізико –географічної зони або видового складу.

Куницька Н.А. зауважила, що патріотична робота з біології дає можливість подолати байдужість учнів до оточення, споживацьке й пасивне ставлення до довкілля та свого життя. Саме курс біології значною мірою сприяє формуванню патріотичних почуттів учнів: поваги й любові до Батьківщини, землі, на якій вони народилися й виросли; бажання  зберегти, прикрасити й захистити її.

 

На даний момент 25 гостей на сайті