Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни

29 травня 2018 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Педагогічні дебати «Формування мотивації в учнів для самостійного пошуку знань».

Епіграфом педагогічних  дебатів став вислів І. Підласого «Мотивація- головні сили, що рухають дидактичний процес. Вони посідають перше місце серед чинників, що визначають його продуктивність».

Викладач фізики Шембелян Л.М. відмітила, що на  уроці учень повинен бути настроєний на ефективний процес пізнання, мати в цьому зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивний результат.

Викладач математики Старинець Т.В. зауважила, що місце викладача на кожному етапі уроку, його діяльність можна схарактезувати словами: навчає, спрямовує, допомагає.

Викладач географії Власенко Л.В. підкреслила, що компонентами мотиваційної сфери навчання є його мотиви, цілі, емоції, а також його вміння навчатися.

Викладач біології Куницька Н.А. відмітила, що навчальна діяльність -це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання. Мотив як спонукальна причина окремої дії та сукупність дій є результатом складної взаємодії мотивів – цілей, пізнавального інтересу, соціальних, моральних,  практичних.

2. Доповідь: « Екоквест – ефективна інноваційна технологія навчання учнів на уроках біології, екології та в позакласний час».

Із доповіддю «Екоквест – ефективна інноваційна технологія навчання учнів на уроках біології, екології та в позакласний час»  виступила викладач біології Куницька Н.А. Під час виступу було наголошено, що сучасне молоде покоління живе в епоху бурхливого розвитку не лише науки й техніки, а й негативних наслідків людської діяльності. Саме тому нам потрібна висока екологічна культура та свідомість. Тож екологічне виховання учнівської молоді вкрай актуальне. Нині ефективними формами роботи зі учнями на уроках біології, екології та в позакласний час є екоквести та ековікенди.    І саме мета екоквесту – формувати екологічну свідомість учнів та загальну біологічну картину світу.

Голова методичної комісії  Н. А. Куницька

На даний момент 8 гостей на сайті