Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни

01 лютого 2018року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

  1. 1. Методична скарбничка:

Використання системи контролю та оцінювання знань на уроках географії(з досвіду роботи викладача географії Власенко Л.В.).

Викладач географії Власенко Л.В. поділилась досвідом роботи і розкрила питання «Використання системи контролю та оцінювання знань на уроках географії».  Викладач відмітила, що оцінювання знань може бути стимулом для учня, воно ж може суттєво вплинути на рівень його розвитку, самооцінки .

Досвід роботи дозволяє  використання новітніх технологій та впровадження   інтерактивних  прийомів та методів контролю знань. Контроль є важливим чинником управління навчально-виховним процесом, одним з дієвих засобів підвищення ефективності пізнавальної діяльності. Людмила Вікторівна акцентувала увагу на тому, що  саме контроль допомагає:

- привести в систему знання, що засвоїли учні за конкретний проміжок часу;

- забезпечує викладачу обернений зв’язок;

- допомагає вірно оцінити успішність навчання та своєчасно внести в нього потрібні корективи.

Однією із  форм контролю знань учнів, які застосовує у своїй роботі викладач – це перевірочні роботи тестового типу. Ці роботи представляють собою серії коротко і точно сформульованих питань та завдань, на які учні повинні дати короткі та точні відповіді. Тести складені так, що виконуючи їх, учні обмежуються лише розстановкою цифр, підкреслюванням чи односкладовими відповідями. Тести допускають точний підрахунок числа вірних та невірних відповідей і тим самим забезпечують об’єктивність оцінки знань та вмінь. Тести дуже економічні, вони піддаються швидкій обробці. А також тести являються однією з форм письмового контролю знань, що дозволяє виявити якість засвоєння знань.

Отже, головна мета контролю :

- виявити як учні засвоїли попередній матеріал;

- встановити рівень їх знань, вмінь та навичок в даний момент.

  1. Презентація на тему: « Покоління «Z» (доповідає Шембелян Л.М.).

Шембелян Л.М. підготувала презентацію « Діти покоління Z: їхні особливості, унікальні можливості та проблеми». У своєму виступі Шембелян  Л.М. звернула увагу на такі основні питання:

-покоління Z – це вигадка маркетологів чи реальний феномен новітнього часу?;

- характерні особливості, риси характеру, кругозір  покоління Z;

- на скільки  щасливо покоління Z  та   як завоювати увагу зетів?

Леся Миколаївна звернула увагу на те,  що   молоде покоління інноваторів – дітей і підлітків, які вже сьогодні винаходять нове, а завтра стануть тими, хто змінить наш світ.

Покоління центеніалів — це яскравий приклад людей, які з’явилися у часи великої глобалізації та постмодернізму. Їхньою характерною рисою є те, що з усіма сучасними технологіями вони на «Ти» ще із раннього дитинства. Отже, центеніали — це діти Інтернету та сучасних технологій.

3. Профорієнтація - 2018.

Голова методичної комісії, Куницька Н.А. відмітила, що профорієнтація - це система заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення, засвоєння учнями знань про соціально-економічні  й психофізіологічні основи вибору професії.

Заступник директора з НВР, Власенко Л.В. звернула увагу на те, що метою розвитку профорієнтаційної роботи в навчальному закладі є:

свідомий професійний вибір кожного учня на основі співставлення індивідуальних інтересів і запитів та потреб ринку праці, а також  особистісно зорієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи до профорієнтаційної роботи та формування свідомого професійного самовизначення кожного учня. Тому,  повинні реалізовуватися всі компоненти професійної орієнтації (інформація, діагностика, консультація, відбір, виховання, розвиток, адаптація).

Голова методичної комісії                                 Н.А. Куницька

На даний момент 7 гостей на сайті