Get Adobe Flash player

Створення власного блогу та наповнення його контентом

Викладання – це мистецтво,

а не ремесло, у цьому  -  самий корінь учительської справи…

вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя.

М. А. Рибникова

В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого навчально-виховного середовища.
Як показують опитування учнів, нові інформаційні технології захоплюють їх і є одним з головних їхніх інтересів. Тому використання інформаційних технологій у навчальному процесі  сприяє формуванню позитивної мотивації до навчання.

Саме тому  в ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» протягом першого півріччя 2017-2018 навчального року було проведено ряд занять, метою яких було створення викладачами власних блогів. Результатом даної роботи є створення блогів такими викладачами: Польгун І.В., Мухіною Г. П., Куницькою Н. А., Мухіним Ю. В. та Майорко В. О.. Адреси даних блогів розміщені на сторінці «Викладач - учневі» і можуть використовуватися учнями для підготовки до занять, самоперевірки та поглиблення своїх знань з відповідних предметів.

Заняття підготувала і провела Шембелян Л.М.

На даний момент 21 гостей на сайті