Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів

природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни

26 квітня 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Проблемне навчання – ефективний шлях вивчення фізики ( з досвіду роботи викладача фізики  Шембелян Л.М.)

Шембелян Леся Миколаївна  відмітила, що одним із методів підвищення інтересу учнів до вивчення фізики є використання проблемних ситуацій на різних етапах уроку. Поставлена перед учнями проблема сприяє активізації їх розумової діяльності, концентрації уваги, викликає бажання самому розібратися в ситуаціях, які на перший погляд здаються або дуже простими, або парадоксальними. Тому найбільш ефективними є ситуації, які створюються під час пояснення нового матеріалу або перед початком вивчення теми. Леся Миколаївна зауважила, що учнів треба поступово привчати до розв’язання проблем. Спочатку повинні йти нескладні завдання, щоб учні повірили у власні сили, відчули задоволення від розв’язаної проблеми, а вже потім давати складніші завдання. Для того, щоб проблемна ситуація мала найбільший ефект, більшість учнів повинна знати матеріал, про який ітиме мова в даній ситуації. Але цих знань повинно бути недостатньо для розв’язання проблеми. Багато можливостей для створення проблемних ситуацій надають досліди, демонстрація яких дає можливість чітко сформулювати суть проблеми (краще один раз побачити, ніж …..). З досвіду роботи, викладач навела кілька прикладів таких ситуацій:

- вибивання сірникової коробки з-під склянки з водою (при вивченні інерції);

- плавання голки на поверхні води (змочування);

- засолювання огірків (дифузія);

- кипіння води при зниженому тиску або “Чому жителі гір частіше смажать м’ясо, а не варять його?”;

- гумова куля під ковпаком насоса (атмосферний тиск);

- удар “сухий лист” (закон Бернуллі);

- притягання однойменно заряджених тіл (електризація через вплив);

- яблуко в ролі джерела струму (гальванічний елемент);

- робота трансформатора;

- чому конденсатор проводить змінний струм?;

- повне відбивання світла.

Під час обговорення проблеми учні можуть висловлювати різні припущення, висувати ідеї, пропозиції, часто помилкові, або і зовсім абсурдні, але ні в якому разі викладач  не повинен їх критикувати. Треба коректно вказати на помилку і підказати правильний шлях до розв’язання проблеми. Всі, хто брав участь в обговоренні, повинні бути заохочені в залежності від їх внеску в розв’язання проблеми. Таким чином, при проблемному навчанні фізики всі методи навчання, які використовує викладач фізики Шембелян Л.М. направлені до самостійного осмислення нового матеріалу, до їх участі в засвоєнні понять, законів, теорій. При таких умовах викладач не дає учням об'єм якоїсь інформації, а керує їх пізнавальною діяльністю.

2.Застосування новітніх технологій у процесі викладання фізичної культури ( інформує викладач фізичної культури  Дюбін В.В.)

Викладач фізичної культури Дюбін В.В. наголосив, що одним з головних напрямків його роботи  є діяльність, яка спрямована на збереження фізичного,психічного і соціального здоров’я учнів. А це є одним з найважливіших завдань нашого суспільства. Таким  чином, особливої уваги набуває проблема пошуку інноваційних підходів для свідомого ставлення до занять фізичною культурою і спортом учнів. Викладач фізичної культури  має вдосконалювати методику засвоєння різних вправ, розробляти нові елементи рухової активності та обговорювати їх з учнями, які також повинні брати участь у цьому процесі. Майстерність викладача  на уроці проявляється головним чином у вдалому володінні методикою навчання і виховання, у творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки та передового педагогічного досвіду.  Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Однією з таких технологій є інтерактивне навчання. Дюбін В.В. на  своїх уроках застосовує такі методи інтерактивного навчання: «Спартакіади», гра «Похід» , «Асоціативний кущ», «Мікрофон», робота в парах,робота в групах, «Мозковий штурм». Викладач фізичної культури Дюбін В.В.  підкреслив, що такі уроки потрібні, бо вони нові, незвичайні. Учні на таких уроках займаються з ентузіазмом, в них підвищується тонус, бажання, настрій. Загалом—вищою є віддача і результати уроку.

Голова методичної комісії: Куницька Н.А.

На даний момент 17 гостей на сайті