Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії

викладачів предметів природничо-математичної підготовки,

фізичної культури та захисту Вітчизни

29 березня 2017 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту Вітчизни з повісткою денною:

1.Роль спортивних видовищ у заохоченні учнів до занять фізичною культурою і спортом(з досвіду роботи керівника фізичного виховання Яскіра В.С.).

Володимир Семенович поділився власним педагогічним досвідом роботи, де розкрив  роль спортивних видовищ у заохоченні учнів до занять фізичною культурою і спортом. Яскір В.С. закцентував  увагу на  те, що використання різноманітних спортивних заходів сприяє заохочуванню учнів до занять фізичною культурою і спортом.  Тому, завдання спортивних видовищ – це переведення учнів із видовищної зацікавленості до систематичних занять з фізичного виховання та занять в спортивних секціях.

Фізкультурні свята й фізкультурно-спортивні видовища залучають своєю барвистістю й інтересом маси людей. Спортивно-масові заходи, спортивні свята й змагання служать справі подальшого посилення виховної роботи, вони пропагують фізкультуру і спорт, здоровий спосіб життя, патріотизм. Звичайно, вони присвячуються знаменним датам, подіям («День фізкультурника», спортивно-патріотичний захід «Де козак, там і слава!», «Дні здоров'я й спорту»,  районна спартакіада допризовної молоді з фізичної підготовки, спартакіада з фізичної підготовки). Крім оздоровчої й фізкультурної спрямованості ці свята є прекрасним засобом активного відпочинку.

Керівник фізичного виховання Яскір В.С. відмітив, що учні, які приймають участь у видовищних заходах відрізняються: комунікабельністю, у них висока емоційна стійкість, витримка, їм властиві оптимізм, виявляють готовність до співробітництва, менше хвилюються, менше бояться критики, у них чітко проявляються такі риси: рішучість, настирливість, енергійність, вміння вести за собою колектив; їм в більшій мірі властиві почуття обов’язку, доброзичливості, зібраності, кмітливості та порядку.

2. Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елемента продуктивної технології навчання ( доповідь – презентація, Старинець Т.В.).

Тамара Володимирівна відмітила, що сучасній людині необхідно вміти не тільки опановувати інформацію, але й критично її оцінювати, осмислювати, застосовувати і тому у свою практичну діяльність викладач   вводить елементи технології розвитку критичного мислення. Викладач математики Старинець.Т.В. зауважила, що  критичне мислення – процес обмірковування власних думок  та причин виникнення певної точки зору, що передбачає послідовний ланцюжок  операцій мислення.

Викладач математики зупинилася на таких питаннях:

1. Для чого ж нам потрібне критичне мислення?

2. Що ж становить критичне мислення?

3.   Що повинна вміти людина, яка критично мислить?

Для формування критичного мислення на уроках Старинець Т.В. використовує: розвивальне навчання; особистісно - орієнтоване навчання;  інтерактивні методи.

Голова методичної комісії:  Куницька Н.А.

На даний момент 31 гостей на сайті