Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

31 січня   2017 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Повістка денна:

 

  • Доповідь «Використання життєвих ситуацій на уроках правознавства , як засіб підвищення ефективності навчання» Вдовиченко І.І.
  • Тренінг «Педагог нової формації: дослідник, лідер, креативна особистість» Члени методичної комісії

Слухали: Вдовиченко І.І., викладача правознавства з доповіддю  «Використання життєвих ситуацій на уроках правознавства , як засіб підвищення ефективності навчання». Він розпочав свій виступ з слів К. Ушинського «Учитель живе доти, доки навчається, як тільки-но він перестає навчатися, в ньому помирає педагог».

Всупереч народному прислів’ю «Можна привести коня до води, але не можна змусити його напитися», учитель повинен не тільки привести учня до джерела знань, а й організувати роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.

На уроках правознавства використовую інтерактивні технології навчання: моделювання життєвих ситуацій, рольові ігри, спільне вирішення проблем на основі аналізу проблеми тощо, завдяки яким учні можуть досягти більш високого рівня засвоєння матеріалу, отримують комунікативні навики, що вкрай необхідно при вирішенні життєвих ситуацій.  Я вчу основам права, прагну прищепити учням не лише любов до предмету, повагу до закону, але й навчити застосовувати здобуті знання в житті.

Дуже важливо формувати в учнів бажання і вміння самостійно навчатися все подальше життя, успішно співпрацювати з іншими людьми, розуміти їх, тобто самостійно розв’язувати проблеми професійного і соціального самовизначення. Уроки правознавства допомагають підготувати учнів до життя, навчити їх правомірно діяти у реальних життєвих ситуаціях, виховувати обізнаних, розумних, людяних і активних громадян правової держави.Практика використання життєвих ситуацій на уроках позитивно впливає на розвиток творчих можливостей учнів, сприяє міцності й усвідомленості знань та виробляє навички їх застосування на практиці.Знання, отримані шляхом активного рішення проблеми, є, по суті, самостійно здобутим досвідом життя в процесі творчої діяльності.  Як приклад:

1. Хлопці 16-17 років грали у футбол. М'яч відлетів і влучив у вітринумагазина. Скло розбилося. Чи несуть підлітки яку-небудь відповідальність?

2. Микола (12 років) стріляв з рогатки у птахів біля дитячого майданчика іненавмисно влучив в око Василька. Той з травмою довго перебував у лікарній в результаті перестав бачити на одне око. Чи несе Миколавідповідальність? Якщо ні, то хто?

3. Максим (14 років) катався на велосипеді й збив перехожого з дорогимтелефоном в руках. Телефон розбився. Чи несе Максим відповідальність? Якщо так, то яку?Для прикладу запропонував присутнім переглянути  фільм  та прийняти  участь в його обговоренні  «Наша увага це найкраща профілактика». Учасники висловлювали  свої почуття, переживання після перегляду фільму та до окремих героїв. Далі відбулося обговорення вчинків персонажів, аналізуються інші варіанти вирішення проблеми.

- Чи було здійснено правопорушення? Яке?

- Хто повинен понести відповідальність?

- Як би закінчилась історія у першому випадку з батьками?

Тренінг  «Педагог нової формації: дослідник, лідер, креативна особистість»

Слухали: Вдовиченко І.В., голова методичної комісії, зупинилась на теоретичній частині.

Посередній учитель розповідає,

Хороший учитель пояснює,

Кращий учитель демонструє,

Великий учитель надихає.

Педагог нової формації - духовно розвинена, соціально зріла, творча особистість, компетентний фахівець, який професійно володіє всім арсеналом педагогічних засобів, постійно прагне до самовдосконалення та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх учнів.

Високі вимоги до сучасного педагога обумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя. Сучасний вчитель повинен навчити дітей системному мисленню, методам пізнання та самоорганізації, допомогти розкрити власний потенціал, стимулювати та активно використовувати творчі можливості кожної особистості. Важливою умовою реалізації такого підходу є креативність самого педагога. Творча особистість педагога завжди характеризується високим рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними якостями і здібностями, які сприяють успішній професійній діяльності. Це, насамперед, високий рівень моральної свідомості, постійний пошук оптимальних оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль мислення, здатність бачити проблему, виявляти суперечності, творча фантазія, розвинена уява, прагнення досягти ефективного результату за конкретних умов праці, високий рівень загальної культури.

В.В. Сухомлинський вказував, що робота вчителя - це творчість, а не буденне заштовхування у дітей готових знань. Відтак, покликання педагога - у розвитку творчих можливостей, здібностей дитини, вихованні в неї потягу до нового, формуванні творчої особистості.

Важливою умовою реалізації такого підходу є креативність самого педагога. Які ж риси мають бути притаманні творчій особистості вчителя, вихователя, керівника освітньої установи? Це, насамперед, високий рівень моральної свідомості, постійний пошук оптимальних оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль мислення, здатність бачити проблему, виявляти суперечності, творча фантазія, розвинена уява, прагнення досягти ефективного результату за конкретних умов праці, високий рівень загальної культури. Творча особистість педагога завжди характеризується високим рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними якостями і здібностями, які сприяють успішній професійній діяльності.

Отже, творчий учитель - це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей учнів.

Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий педагогічний процес. Творчість педагога специфічна за своєю суттю. Учитель дає науковим фактам, гіпотезам, теоріям нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх учнів.

При цьому творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість учителя. Переглянули презентацію до теми.

Дубовенко Ю.В., практичний психолог. Провела практичну частину тренінгу.

Присутнім було запропоновано вправи: «Моє бачення творчого педагога», по завершенню якої зачитали якості, які, характеризують творчого вчителя, розшифровку слова «творчість», та «Конверт проблем» де учасники на невели¬ких аркушах паперу сформулювали одну свою проблему й поклали аркуш у скриньку. Кожен із учасників тренінгу пізніше витягнув один із аркушів і пропонував свій ва-ріант вирішення проблеми. Так знаходять вирішення усі запропоновані ситуації, спільними зусиллями.

На завершення учасникам тренінгу запропонували релаксацію «Сходинки до успіху» та перегляд відеоролика.

На даний момент 33 гостей на сайті