Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії керівників груп та вихователів


Згідно плану роботи методичної комісії керівників груп та вихователів 20.02.2013 року відбулося засідання членів методичної комісії керівників груп та вихователів з порядком денним:

  1. Самоврядування в учнівському колективі (обмін досвідом).
  2. Мультимедійні презентації та розвиток творчих здібностей учнів (практичне заняття).

І. З приводу першого питання з інноваційних проектом «Шлях до демократії» виступила Вдовиченко І.В., яка відмітила, що наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, які могли б приймати нестандартні рішення.

Керівник групи і майстер працюють в групі над тим, щоб знайти і підтримати учнів, які мають  організаторські здібності, усвідомлюють себе лідером. Тому розвиток особистості й  демократичного стилю стосунків є на сьогодні актуальним для  виховного процесу в групі №11.

Куницька Н.А., керівник групи №61 нагадала всім слова Я. Корчака: «Самоврядування – це не тільки робота, але й боротьба. Боротьба на захист порядних, тихих та слабких проти ворогів порядку та справедливості». Тому пропонує створення і впровадження у виховну систему групи ефективної моделі учнівського самоврядування, спрямованої на розвиток лідерського потенціалу, громадянської активності.

Момотенко С. А. розповів про форми та методи роботи учнівського самоврядування в групі №12. Він провів на початку навчального року гру “Лідер”, завдяки якій виявились лідери в колективі, згодом була проведена відверта розмова “Розкажи мені про себе”, яка стимулювала процес самовиховання і сприяла взаєморозумінню; бесіду: «Ми-колектив? Ми-колектив… Ми-колектив!», суть якої: визначити за допомогою групової оцінки на якій стадії розвитку знаходиться колектив. Уже учні в групі не хочуть жити якимось підготовчим життям до якогось майбутнього, вони хочуть бути повноправними учасниками сьогоднішнього життя.

Мошинський В.А. поділився досвідом організації самоврядування в гр. №62. Уже з самого початку вони з майстром працюють над створенням учнівського колективу. І вважає, що дуже важливим елементом формування учнівського колективу є організація самоврядування в групі. Самоуправління починається не з висування учнів на посади, а з постановки перед учнями суспільно-важливої справи. Правильно підібрана творча справа допоможе учням утвердити себе, підкреслить віру в їх творчі здібності.

Пилюта Т.П. працює керівником групи  №32 перший рік, тому головним завданням поставила для себе ознайомитися з досвідом створення моделей учнівського самоврядування. Почала з організаційного етапу: провела конкурси на виявлення лідерів для роботи в органах самоврядування. Це дало можливість учням самостійно визначити лідерів, розробити план позакласних заходів, брати участь у роботі органів самоврядування училища.

Ухвалили:

  1. Максимально розвивати потенційні здібності кожної дитини, формувати в учнів високу конкурентоспроможність, ініціативу, творчість.
  2. Шукати і підтримувати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті групи, училища, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером.

ІІ. Пізнавальним для всіх було практичне заняття по темі: «Мультимедійні презентації та розвиток творчих здібностей учнів», яке підготував Кусик Л.О.

Він широко впроваджує мультимедійні технології у виховний процес. Його учні готують презентації, які потім захищають. Переконаний, що навіть самі несміливі не бояться відстоювати власні думки, стають більш впевненішими в собі.

Це розвиває їх творчі здібності, розширює можливості. Позитивні результати дає спільна діяльність, вона має важливе значення як для всього колективу, так і для більшості його членів.

Ухвалили:

  1. Якнайширше використовувати мультимедійні презентації у виховному процесі.
На даний момент 35 гостей на сайті