Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

11  лютого 2013 року відбулося засідання методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу з повісткою денною:

  1. Впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів при вивченні предметів природничо – математичного циклу. (Семінар – практикум з обміну досвіду роботи).
  2. Фізика і здоров’я людини. (Інформація з досвіду роботи).
  1. Голова методичної комісії Куницька Н.А. наголосила, що сьогодні, як ніколи раніше, перед нами постає проблема виховання свідомої людини, з достатньо сформованими компетентностями, які дають їй змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, бути творцем свого життя, активно інтегруватися в українське та європейське суспільство.

На уроках біології актуальним є питання формування творчої компетентності, розвитку творчих здібностей особистості, які впливають на інтелектуальний розвиток дитини, надання їй можливості виявляти їх. Формування біологічної компетентності учнів полягає у використанні та комбінуванні різних видів навчання з метою організації самостійної роботи учнів на різних етапах засвоєння теми.

Викладач Старинець Т.В. поділилась досвідом впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів на уроках математики. Враховуючи, що компетентність – це знання, вміння, навички, їх практичне використання, розуміння цінностей знань, умінь для життя, наше завдання в першу чергу полягає у розкритті можливості практичного застосування математичних знань.

Вплив особистості вчителя на формування життєвої компетентності учнів особливий. Тому вчитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все життя вчить, а й той, хто все життя вчиться.

Методист Олійник Г.Р. зауважила, що формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання.

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник училища знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. Продуктом училища є людина, особистість, тому підлягають реалізації такі задачі:

♦ створення умов для розвитку та самореалізації учнів;

♦ задоволення запитів та потреб учнів;

♦ засвоєння продуктивних знань, умінь;

♦ розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;

♦ виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

  1. Викладач Шембелян Л.М. поділилась досвідом виховання здорового способу життя при проведенні уроків фізики. Вона повідомила, що проводити з учнями бесіди про шкідливі звички недостатньо, тому у зміст уроків фізики почала включати факти,статистичні і наукові дані, які ілюструють шкідливість куріння. Дану інформацію викладач подає учням через фізичні явища та закономірності, які вивчаються.

Ухвалили:

  1. Викладачам – предметникам сприяти розвитку компетентнісного підходу до навчання учнів при вивченні предметів.
  2. Для гармонійного розвитку учнів, створенню в них цілісного, наукового світогляду на уроках постійно здійснювати міжпредметні зв’язки.
  3. Розробляти та проводити нестандартні уроки.
На даний момент 26 гостей на сайті