Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

економічних дисциплін та інформаційних технологій


26 грудня 2012 р. відбулося засідання методичної комісії економічнихх дисциплін та інформаційних технологій, на якому викладач інформатики та комп’ютерних дисциплін Джус С.О. поділилася власним досвідом вирішення проблем організації самостійної навчальної діяльності учить при викладанні інформатики та комп’ютерних дисциплін.

 

 

Самостійна навчальна діяльність учня здійснюється через:

  1. запам’ятовування певної інформації за рахунок уважного слухання і конспектування на уроці;
  2. активну роботу під час практичних занять;
  3. опрацювання конспектів лекцій, підготовку до практичних та лабораторних занять;
  4. опрацювання літературних джерел (доповнення конспекту уроку чи конспектування самостійно вивченого матеріалу);
  5. робота з каталогами звичайних і електронних бібліотек, інформаційно-пошуковими сервісами Internet;
  6. підготовку доповідей, рефератів;
  7. пошукову і дослідну діяльність;
  8. створення і реалізацію проектів.

В обговорені приймали участь:

Мамаєв М.О.

Звернув увагу на те, що лекційний матеріал доцільно подавали не в усій формі (що дозволяє засвоювати лише 20 % інформації), а викладати в комп’ютерних класах, або з використанням мультимедійних засобів, що дозволяє підвищувати рівень засвоєння лекційного матеріалу на 50 – 60 %.

Пилюта Т.П.

В системі реалізації самостійного навчання важливе місце займають творчі завдання: реферати, доповіді, огляди тощо. Ці завдання спонукають учня до пошукової та дослідницької діяльності, оскільки охоплюють широкий діапазон матеріалів від огляду літератури, преси до власних розумінь з приводу дослідницької теми.

Кусик Л.О.

При організації самостійної діяльності учнів доцільно їх залучати до виконання різних навчально-дослідницьких робіт та робіт над проектами.Мету проектів завжди припускає розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технологій, творчих галузей і завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, яку учні виконують протягом певного проміжку часу.

Конопляста Н.П.

Самостійна навчальна діяльність учнів дозволяє їм успішно формувати свідомість і зміцнювати знання; вдосконалювати професійні вміння і навички; розвивати пізнавальні здібності, потребу ефективно підвищувати освітній рівень; виховувати культуру розумової та фізичної праці, стимулювати до навчання.

 


На даний момент 69 гостей на сайті