Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

природничо-математичного циклу.

22 листопада 2012 року відбулося засідання методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу, яке проходило у формі  круглого столу  на тему: «Креативна освіта. Креативність вчителя. Креативність учня».


 

В обговоренні теми прийняли участь майже всі присутні. Прозвучали такі думки:

Голова методичної комісії Куницька Н.А. поділилась досвідом про розвиток креативності учнів в процесі вивчення біології. Вона наголосила, що формуванню навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації, умінню аналізувати і систематизувати відібраний матеріал слугує робота над проектами. До проектної діяльності були залучені учні груп №30 та №31. У процесі розробки проектів учні ознайомлюються з новими фактами, отримують цікаву інформацію, відчувають себе дослідниками, вчаться креативно мислити. Пізнання при цьому важливе, але воно відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності учня.

Методист  Олійник Г.Р. відмітила, що сьогодні організовуються нові педагогічні впливи в системі освіти, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Викладач Шембелян Л.М. повідомила, що креативне навчання на уроках фізики – це процес постійної співпраці вчителя і учня. Тому свої уроки викладач планує таким чином, щоб запалити інтерес до навчання, як приклад , це може бути закодована тема уроку, створення проблемних ситуацій, присутні елементи проектного навчання, змагання, та підтверджує експериментально вивчення кожного явища чи закону.

Викладач математики Старинець Т.В. звернула увагу на методичні орієнтири креативного навчання: теоретичне дослідження, експериментальне дослідження, екскурсійне навчальне дослідження, вільний діалог, керований діалог, евристичні бесіди, наукові дискусії, навчальні семінари, виступи, доповіді, статті та реферати. Отож правильно організована навчально-пізнавальна діяльність, зокрема використання індивідуального підходу до учнів на уроках, виявляє і закріплює творче начало учня.


На даний момент 34 гостей на сайті