Get Adobe Flash player

Умови навчання:


До училища приймаються громадяни України, які мають повну чи базову загальну середню освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до навчального закладу відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускається за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Прийом до навчального закладу здійснює приймальна комісія. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи, затверджує Правила прийому до училища, розроблені до початку прийому документів. Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів (слухачів), наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників, а також вирішує інші питання, пов’язані з прийомом і навчанням в училищі. Оцінювання рівня навчальних досягнень абітурієнтів при проведенні вступних випробувань з української мови (диктант) для абітурієнтів на базі 9-ти класів з професій: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; водій автотранспортних засобів", проводиться за дванадцятибальною системою. На навчання з інших професій юнаки та дівчата приймаються без вступних іспитів шляхом конкурсного відбору за результатами конкурсу атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту. Зарахування на навчання проводиться без обмежень за статтю. Ліцензований план прийому документів на 2010-2011 навчальний рік - 165 осіб з них на базі 9 класів -100 осіб, на базі 11 класів - 65 осіб. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку навчальних занять. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, додають до заяви про вступ відповідний документ. Учні ВПУ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до ВПУ на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 року №225. Зараховуються до навчального закладу без вступних випробувань: - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12) надане таке право; - випускники старшої середньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю; - випускники основної середньої школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; - учасники міжнародних ,завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профілюючими; - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають у вищі професійні училища за відповідними професіями (спеціальностями). Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань: - діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією; - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12) надане таке право. Першочергово зараховуються за рівних умов: - особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обов’язків. Зарахування до училища оформлюється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора. Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників. Оформлення зарахування після конкурсних випробувань може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів і вступником про навчання та працевлаштування. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається акт.


Навчально-виховний процес спрямований на удосконалення професійної підготовки учнів і базується на принципах демократизму, спільної діяльності педагогічного колективу, учнів, батьків. За основу всієї роботи покладено державні нормативні документи: Конституція України, Закон України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про мову", Указ Президента України "Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні" та інші. Навчально-виховний процес проходить у 25 навчальних кабінетах, шести лабораторіях, чотирьох майстернях. Площі навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень дозволяють проводити навчання в одну зміну; лабораторно-практичні заняття проводити за ланковою системою. Навчальні кабінети паспортизовані, обладнані стаціонарно необхідними технічними засобами навчання, мають моделі, макети, натуральні зразки та іншу наочність, що дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні плани та програми. Виробниче навчання в більшості груп проводиться в навчальному господарстві загальною площею близько 280 га, де 260 га - орна земля, 12 га - фруктовий сад, 8 га ставки. Навчальне господарство має свиноферму, приміщення для утримання великої рогатої худоби, необхідні складські приміщення, три теплиці, майданчики з твердим покриттям, пункт технічного обслуговування, які забезпечують виконання програм виробничого навчання і дозволяють підтримувати технічний стан машин на належному рівні. Навчально-виробничий процес забезпечує машинно-тракторний парк, що складається з 29 тракторів, 10 різних комбайнів, 16 автомобілів та понад 100 одиниць різних сільськогосподарських машин. Училище має бібліотеку, книжковий фонд якої налічує 6,8 тисяч примірників; їдальню на 130 місць. Харчування учнів триразове. Їдальня утримується за рахунок вирощеної продукції на навчальному господарстві та коштів спеціального фонду. Всі учні, які проживають за межами міста, поселені в гуртожиток, де створені умови, наближені до домашніх. У гуртожитку є кімнати відпочинку, кімнати самопідготовки, кухня, душові. Обладнані кімнати для роботи гуртків і спортивних секцій. ДНЗ "Сквирське ВПУ" здійснює навчання громадян за професіями у відповідності з державним замовленням, за замовленням служби зайнятості, а також на договірній основі з підприємствами, організаціями, окремими громадянами.

На даний момент 4 гостей на сайті