Get Adobe Flash player

Викладачі:

Момотенко Сергій Анатолійович


Рік народження – 1974

Посада – Викладач  спецтехнології

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив – Національний аграрний університет, 2000 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Інженер - механік

Категорія, педагогічне звання - І категорія

Педагогічний стаж – 21 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Використання інноваційних технологій під час визначення рівня навчальних досягнень  учнів механізаторських професій

Документи для завантаження:

- Програмові картки з предмета «Трактори» - завантажити

Прокопчук Микола Сергійович

Рік народження – 1948

Посада – Викладач агротехнології

Освіта – вища

Навчальний заклад, який закінчив – Українська Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, 1971 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом -  Вчений агроном

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія, викладач- методист

Педагогічний стаж – 26 років

Методична проблема над якою працює викладач - Використання опорних конспектів на уроках "Організація і технологія проведення механізованих  сільськогосподарських робіт"

Документи для завантаження:

- Методичні рекомендації до виконання письмово-атестаційних робіт з професії: «Тракторист-машиніст сільського господарського виробництва» - завантажити

- Використання опорних конспектів та інших методів при підготовці молодших спеціалістів - завантажити

Гальчинський Юрій Віталійович

Рік народження – 1978

Посада – Викладач правил дорожнього руху

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив – Національний аграрний університет, 2001 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Інженер - механік

Категорія, педагогічне звання - ІІ категорія

Педагогічний стаж – 5 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Використання дидактичного  матеріалу на уроках з предмета " Правила дорожнього руху"

Документи для завантаження:

- Тестові завдання з предмета "Правила дорожнього руху" - завантажити

Кусик Леонід Омелянович

Рік народження – 1956

Посада – Викладач економічних дисциплін

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив- Українська Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, 1984 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом -  Економіст, організатор сільськогосподарського виробництва

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія, викладач-методист

Педагогічний стаж – 11 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Впровадження інформаційних технологій на уроках економічних дисциплін

Документи для завантаження:

- Конференція(методичний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення однієї з програмних тем курсу «Економіка», яка стосується глобальних проблем сучасного світу) - завантажити

- Методична розробка"Основи економічного аналізу:тестові питання та відповіді"(Методичний посібник тестових питань і відповідей є додатком до підручника Мельника В.М.: "Основи економічного аналізу: короткий теоретико – методологічний курс" (К., «Кондор» - 2003 – 128с.)) - завантажити

- Бізнес-план запровадження школи естетичного виховання молоді, професійної підготовки школярів Cквирського району Київської області в галузі торгівлі на базі ДНЗ «Сквирське ВПУ - завантажити

- Методична розробка: "Торгівля: статистичний аналіз і лист-пропозиція" - завантажити

- Підприємство, загальний менеджмент і технологія електродугового зварювання: тестові питання - завантажити

- Розрахунки  - завантажити

- Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Економіка і організація агропромислового виробництва» - завантажити

- Словник команди управління: маркетинг, фінанси, виробництво - завантажити

- Економічна теорія - завантажити

- Економічний словник  підприємця - початківця - завантажити

- Економічна теорія: словник базової термінології - завантажити

- Менеджмент в освітянській сфері: термінологічний словник - завантажити

Джус Світлана Олегівна

Рік народження – 1985

Посада – Викладач інформатики

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - ДНЗ «Переяслав-Хмельннцький педагогічний університет», 2008 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель математики та інформатики

Категорія, педагогічне звання - ІІ категорія

Педагогічний стаж – 6 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Самостійна робота учнів як метод підвищення якості знань

Документи для завантаження:

- Методична розробка уроку на тему "Електронна пошта. Основні принципи функціонування  електронної пошти" - завантажити

Польгун Ірина Василівна

Рік народження – 1980

Посада – Викладач англійської мови

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила – Житомирський державний педагогічний інститут, 2003 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель англійської мови

Категорія, педагогічне звання - ІІ категорія

Педагогічний стаж – 11 років

Методична проблема над якою працює викладач - Позакласна робота як частина вивчення англійської мови в старших класах

Документи для завантаження:

-  Виховний захід на тему "Життя людини - найвища цінність" - завантажити

- Методична розробка уроку на тему " Painting in Great Britain"- завантажити

Куницька Наталія Анатоліївна

Рік народження –1963

Посада – викладач біології

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - Уманський державний педагогічний інститут, 1985 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель біології

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія, старший викладач

Педагогічний стаж – 29 років

Методична проблема над якою працює викладач - Використання дидактичного матеріалу та ТЗН на уроках біології

Документи для завантаження:

- Фотосинтез - завантажити

- Вплив людини на біосферу- завантажити

- Екологічний турнір «Барвиста земля – це не тільки мрії, це наші знання й розумні дії» - завантажити

- Запліднення- завантажити

Шембелян Леся Миколаївна


Рік народження – 1979

Посада – Викладач фізики

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - Вінницький державний педагогічний університет, 2004 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель математики, фізики та основ астрономії

Категорія, педагогічне звання - ІІ категорія

Педагогічний стаж – 8 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Впровадження особистісно зорієнтованого навчання на уроках фізики.

Документи для завантаження:

- Фізичний проект "Містер телефон" - завантажити

- Тематичне оцінювання з теми "Динаміка"(урок - змагання) - завантажити

Старинець Тамара Володимирівна

Рік народження –1970

Посада – викладач математики

Освіта – вища

Навчальний заклад, який закінчила - Орловський державний педагогічний інститут, 1992 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель математики і фізики

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія

Педагогічний стаж – 20 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Актуалізація опорних знань на уроках математики як засіб підвищення навчальних досягнень

Документи для завантаження:

- Інтелектуальна гра "Ерудити" - завантажити

Яскір Володимир Семенович

Рік народження – 1956

Посада –Керівник фізичного виховання

Освіта –Вища

Навчальний заклад, який закінчив– Київський державний інститут фізичної культури

Категорія, педагогічне звання -Старший викладач

Педагогічний стаж – 25 років

- Фізична активність як основний фактор функціонального і морфологічного розвитку учнів - завантажити

Мошинський Валентин Андрійович

Рік народження – 1955

Посада –Викладач предмету «Захист Вітчизни» і спецдисциплін

Освіта –Вища

Навчальний заклад, який закінчив– Українська сільськогосподарська академія, факультет – механізація сільського господарства, закінчив в 1981 р.

Категорія, педагогічне звання - Викладач вищої категорії

Педагогічний стаж – 30 років

Документи для завантаження:

- Методична розробка уроку з дисципліни "Технічна механіка" на тему "Пара сил" - завантажити

Вдовиченко Ірина Володимирівна


Рік народження – 1966

Посада – Викладач історії

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - Київський державний педагогічний інститут, 1988 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель історії, суспільствознавства і методики виховної роботи

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія, викладач-методист

Стаж педагогічної роботи – 24 роки

Методична проблема над якою працює викладач -  Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії України та в позакласній роботі

Документи для завантаження:

- Методична розробка позакласного заходу на тему "Державні та національні символи України" - завантажити

Вдовиченко Іван Іванович


Рік народження – 1960

Посада – Викладач історії та правознавства

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив – Київський державний педагогічний інститут, 1988 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель історії, суспільствознавства і методики виховної роботи

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія, викладач-методист

Педагогічний стаж – 24 роки

Методична проблема над якою працює викладач - Активізація пізнавальної діяльності учнів при викладанні суспільних дисциплін

Документи для завантаження:

- Методична розробка історичної гри "Колесо історії" - завантажити

Маличенко Олена Миколаївна


Рік народження –1973

Посада – Викладач української мови та літератури

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - Житомирський державний

педагогічний інститут, 1996 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель української

мови і літератури

Категорія, педагогічне звання - І категорія

Педагогічний стаж – 17 років

Методична проблема над якою працює викладач -  Використання  тестових  завдань, як однієї із форм роботи з розвитку логічного мовлення учнів на уроках української мови та літератури

Документи для завантаження:

- Філологічний брейн-ринг - завантажити

Корнійчук Ніна Андріївна

=

Рік народження –1966

Посада – Викладач світової літератури

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчила - Петропавлівський педагогічний інститут, 1987 р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Вчитель російської мови та літератури

Категорія, педагогічне звання - Вища категорія

Педагогічний стаж – 25 років

Методична проблема над якою працює викладач - Вивчення художнього твору в єдності форми і змісту

Документи для завантаження:

- Довідник для учнів та вчителів(теорія літератури в таблицях,схемах,ілюстраціях) - завантажити

- Презентаційний проект з художньої культури (1 курс) - завантажити

Мельнічук Олександр Володимирович

Рік народження – 1958

Посада – Викладач сільськогосподарських машин

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив – Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, 1980р.

Спеціальність, кваліфікація за дипломом – Механізація с/г, інженер-механік

Категорія, педагогічне звання - І категорія

Педагогічний стаж – 16 років

Методична проблема над якою працює викладач Підсумковий контроль знань на уроках з дисципліни «Ремонт машин і обладнання»

Дюбін Василь Васильович

Рік народження – 1957 р.

Посада – Викладач фізичної культури

Освіта – Вища

Навчальний заклад, який закінчив – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. Затонського, 1981р.

Категорія, педагогічне звання – спеціаліст

Педагогічний стаж – 21 рік

Методична проблема над якою працює викладач Розвиток фізичних якостей під час гри-футбол

Козиренко Юлія Олександрівна

Рік народження – 1991

Посада – Викладач хімії

Освіта – базова вища

Навчальний заклад, який закінчив – Житомирський державний університет ім.. Івана Франка, 2012р.


Майстри виробничого навчання:

Букін Константин Володимирович

 

Гончарук Роман Миколайович

 

Момотенко Федір Петрович

Чорний Володимир Михайлович

Майорко В'ячеслав Олександрович

 

Мухіна Галина Петрівна


Вихователь гуртожитку:

Збаращенко Алла Василівна

На даний момент 10 гостей на сайті