Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та Захисту України

06.10.2021року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

1.«Оцінювання в умовах дистанційного навчання.  Вивчаємо фізику дистанційно» ( методичний міст; з досвіду роботи викладача фізики і астрономії Л. Шембелян).

Л. Шембелян відмітила, що адаптивний карантин подарував нам не лише виклики, але й новий досвід. Тепер майже кожен учитель знає, як використовувати сервіси для онлайн-навчання. Це переносить педагогічну діяльність на якісно новий рівень: тепер ми можемо навчати, організовувати виховну роботу, спілкуватися з колегами та батьками учнів, обмінюватися досвідом за будь-яких умов. Достатньо мати комп’ютер, телефон чи інший пристрій із доступом в інтернет. 

2. Круглий стіл «Передумови цікавого уроку» ( викладачі – предметники).

Викладачі – предметники вважають,що цікавий урок можна створити за рахунок наступних умов: 

 • особистості вчителя;
 • змісту навчального матеріалу;
 • методів і прийомів навчання.

Саме сучасний урок необхідно розглядати як ланку продуманої системи роботи вчителя, де вирішують питання навчання, виховання й розвитку учнів.

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

16 червня 2021 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

 1. Звіт – презентація викладачів про проведену роботу за 2020—2021 навчальний рік .
 2. Підсумки роботи методичної комісії та обговорення плану роботи методичної комісії на наступний рік (звіт голови методичної комісії Н.Куницької).

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та Захисту України

31.05. 2021року  відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та Захисту України з повісткою  денною:

 1. Доповідь: «Як  викладачу – предметнику розпізнати булінг в групі та що робити» ( практичний психолог М.Чайка).

Практичний психолог М.Чайка наголосила, що на сьогодні у світі залишається критичною проблема насильства і, зокрема, булінгу – цькування та проявів агресії до особистості з метою її принизити. Сотні мільйонів дітей та молодих людей у кожному куточку планети страждають від їх проявів з боку інших людей – сторонніх і навіть рідних. Чи існувала ця проблема раніше або ж виникла як побічний ефект від глобалізації? Насильство в сім’ї, цькування в навчальному закладі, агресія в соціальних мережах – теми, які люди воліють оминати під час розмови за філіжанкою кави. Утім, проблема від цього аж ніяк не зменшується, і все частіше ми спостерігаємо невтішні наслідки ігнорування насильства у суспільстві.

Марина Олександрівна ознайомила слухачів з причинами виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому. Також охарактеризувала практичні методи виявлення постраждалих та булерів.

2. Повідомлення: «Екоквест – ефективна інноваційна технологія навчання» (викладач біології і екології Н.Куницька).

Із доповіддю «Екоквест-ефективна інноваційна технологія навчання» виступила викладач біології і екології Н.Куницька. Під час виступу було наголошено, що сучасне молоде покоління живе в епоху бурхливого розвитку не лише науки й техніки, а й негативних наслідків людської діяльності. Саме тому нам потрібна висока екологічна культура та свідомість. Тож екологічне виховання учнівської молоді вкрай актуальне. Нині ефективними формами роботи з здобувачами освіти  на уроках біології і екології та в позаурочний час є екоквести та ековікенди.    І саме мета екоквесту-формувати екологічну свідомість учнів та загальну біологічну  картину світу.

Екоквест  передбачає використання таких методів як пошукова робота, ігрові методи, групова співпраця, практична робота. Впровадження екоквесту в навчально-освітній процес сприяє формуванню екологічної культури, безпечної поведінки в природі, здорового способу життя, які так необхідні учнівській молоді в умовах сьогодення.

Використовуючи таку форму навчання учнівська молодь не тільки вивчає природу й багатства рідного краю, але й вчиться розуміти значення природи для людини, розвиває уміння бачити місцевість у цілому. Кожний екоквест – це можливість навчитися орієнтуватися на місцевості, спостерігати, порівнювати, бачити потрібні об’єкти, знаходити та установлювати взаємозв’язки різних організмів між собою та з умовами навколишнього середовища. Це формує в учнів конкретні уявлення про природні екологічні системи – біогеоценози, розвиваючи здібності до виявлення природних комплексів.

Таким чином, екоквест сприяє формуванню екологічного гуманізму (принципу правильного поводження в природі), адже кожен учень сприймає себе частинкою природи тільки тоді, коли має тісний контакт з нею, спостерігає за явищами природи, долучаючи до роботи всі сенсорні системи власного організму.

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та Захисту України

27. 04. 2021 року відбулося  онлайн  – засідання  методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

Методична скарбничка:

 1. «Методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики ( творча майстерня викладача, з досвіду роботи викладача математики Т.Старинець).
 2. «Поєднання проблемного підходу з інтерактивними технологіями на уроках географії ( творча майстерня викладача,з досвіду роботи викладача географії Л.Власенко).

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо –математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

30 березня 2021 року в онлайн – форматі проведено  засідання методичної комісії викладачів предметів природничо –математичної підготовки, фізичної культури та захисту України.

Голова методичної комісії Н.Куницька

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

17.02.2021 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

 1. Методична скарбничка:
  «Формування пізнавального інтересу та творчих здібностей при вивченні фізики» (творча майстерня викладача, з досвіду роботи викладача фізики і астрономії Шембелян Л.М.)
 2. Використання особистісно-орієнтованих технологій навчання в процесі викладання фізичної культури (нотатки з досвіду роботи викладача фізичної культури Яскіра В.С.)

Голова методичної комісії Н. Куницька.

Засідання методичної комісії професійно-теоретичної та професійно- практичної підготовки сільськогосподарського, автомобільного, електротехнічного напрямків

1.02.21 проведено засідання методичної комісії професійно-теоретичної та професійно- практичної підготовки сільськогосподарського, автомобільного, електротехнічного напрямків.

Засідання методичної комісії викладачів  предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

28 січня 2021 р. відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки з повісткою денною: 

Методичний кейс

Про оптимальність використання форм і методів навчання на уроках української мови та літератури, історії з метою якісної підготовки здобувачів освіти до проходження ДПА і ЗНО – 2021 р.

Вдовиченко І.В., викладач історії, відмітила, щоб організувати якісну підготовку здобувачів освіти  до тестових випробувань, необхідно запроваджувати найбільш ефективні форми й методи підготовки їх до складання ДПА, ЗНО.

Викладачеві – предметнику необхідно  звернути увагу на об`єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  з предметів; використовувати форми завдань зовнішнього незалежного оцінювання під час проведення уроків; забезпечити підготовку здобувачів освіти до ЗНО на різних етапах уроку та в позаурочний час.

Викладач зауважила, що на своїх уроках значну увагу приділяє проведенню системного повторення раніше вивченого матеріалу. Моделюванню процедури ЗНО з здобувачами освіти, проводить ділові ігри.

Викладачі ділились власним досвідом підготовки здобувачів освіти до ЗНО і ДПА.

Маличенко О.М, викладач української мови та літератури, поділилась власним досвідом роботи, щодо підготовки здобувачів освіти до ДПА і ЗНО.

Викладач відмітила, що під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки знань використовує тестові завдання (різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання), для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання та ін.

Корнійчук Н.А.,викладач української мови та літератури, відмітила, що максимально використовує години групових занять. Для учнів з початковим рівнем успішності проводить індивідуальні заняття, готує  і надає індивідуальні завдання.

Отже, успішне проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання здобувачами освіти потребує міцних і систематизованих знань, сформованих предметних компетентностей і обов’язкового досвіду роботи з тестами. А це забезпечить висока професійна компетентність педагогів, яка має бути гарантом успішного здобувача освіти.

                 Голова методичної комісії                                 І.Вдовиченко

Засідання методичної комісії викладачів  предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

28 грудня 2020 р. відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки з повісткою денною:

 1. Формування   в   учнів   ставлення   до   права   як соціальної цінності (з досвіду роботи викладача Вдовиченко І.І.)
 • Вдосконалення мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій (З досвіду роботи викладача іноземної мови Польгун І.В.)
 • Тайм-менеджмент (система управління часом) викладача. Причини дефіциту часу. Методи тайм-менеджменту.

                 Голова методичної комісії                                 І.Вдовиченко

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

23. 12 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

1.   Методична скарбничка:

«Використання нестандартних форм роботи на уроках фізичної культури» (з досвіду роботи викладача фізичної культури Дюбіна В.В.).

В. Дюбін відмітив, що пріоритетним напрямком роботи освітнього закладу є підвищення якості освіти через використання інноваційних технологій на уроках і позакласних заняттях. Тому сучасний викладач  повинен досконало володіти знаннями в області цих технологій і успішно застосовувати їх на своїх уроках.            

Викладач  на власних уроках намагається використовувати інноваційні технології: нестандартні уроки, інтегровані уроки, використовує  ІКТ, комп’ютерні та здоров’язберігаючі технології.

Нестандартні уроки – уроки-свята, уроки-забави, уроки-змагання, урок – гра, методи «Мікрофон», «Мозковий штурм».

Використання комп’ютерних технологій, інформаційно-комунікативних технологій, зокрема презентації, допомагає засвоїти теоретичний матеріал, зацікавлює учнів в знаннях теорії. Учні самі готують презентації за окремими темами теорії, наприклад: «Самоконтроль на уроках фізичної культури», «Правила змагань з різних видів спорту», «Спортсмени, на яких я рівняюся» тощо.

Поетапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання та різних технологій забезпечує ефективне формування у учнів позитивної мотивації до здорового способу життя.

 • «Я роблю так це». Застосування педагогічної технології  «перевернутий клас»: плюси та мінуси. ( майстер – клас).

  Викладачі  ділилися власним досвідом щодо даного питання.

Шембелян Л.М. викладач фізики і астрономії ознайомила присутніх із презентацією “Перевернуте навчання, як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності”. Під час демонстрації даного матеріалу Леся Миколаївна розповіла,  що перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань.

 Куницька Н.А. викладач біології і екології поділилася власним досвідом роботи, щодо застосування технології “перевернуте навчання” на власних уроках та провела, серед присутніх, майстер-клас із використанням цієї ж технології.

Власенко Л.В. викладач географії наголосила, що застосування педагогічної технології  «перевернутий клас» є  одне з тих освітніх середовищ, які формують активного, втягненого в навчальний процес учня, який вміє думати, співпрацювати, запитувати, допомагати, просити про допомогу, вести дискусію, аргументувати тощо.                             

                     Голова методичної комісії                                 Н. Куницька

Засідання методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Кухар; Офіціант»

Повістка денна:

1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2020 —2021 навчальний рік.

2. Розгляд  та затвердження планів і програм за професіями.

3. Підготовка робочих місць та проведення інструктажів з охорони праці на уроках виробничого навчання та під час проходження виробничої практики, укладання договорів для проходження виробничої  практики учнями 2-3 курсів.

Методичне засідання комісії професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки сільськогосподарського, автомобільного напрямків

03.12.20 року відбулося методичне засідання комісії професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки сільськогосподарського, автомобільного напрямків.

Голова методичної комісії Момотенко С.А.

Засідання методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Кухар ; Офіціант»

Порядок денний:

1.Цікавий та ефективний сучасний урок виробничого навчання.

2.Планування роботи викладачів  та майстрів виробничого навчання для проведення конкурсу фахової майстерності.

3.Дистанційне та змішане навчання кваліфікаційних робітників : від теорії до практики.

 Голова методичної комісії  Мухіна Г.П.

Засідання методичної комісії викладачів

 Засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки  

26 листопада 2020 р., відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки  з повісткою денною:

1.Самоосвіта як підвищення компетентності педагога, інформацією поділилась методист навчального закладу  С.Риченко.

2. Використання   елементів   дебатних   технологій   на   уроці літератури як засобу критичного мислення учнів ( з досвіду роботи викладача зарубіжної літератури Корнійчук Н.А.)

3. Підсумки роботи тижня української мови «Вертайся рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни».

Голова методичної комісії І.Вдовиченко

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

25. 11. 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

1. Методична скарбничка:

«Формування інформаційно -комунікаційної компетентності на уроках фізики і астрономії» ( з досвіду роботи викладача фізики і астрономії Шембелян Л.М.)

 Метою педагогічної діяльності Л.Шембелян є впровадження методики формування інформаційної компетенції учнів, яка своїм змістом і методами, засобами й організаційними формами забезпечує свідоме ставлення до інформаційної діяльності, сприятиме вихованню моральних якостей у процесі навчання і спілкування. У зв’язку з реалізацією цією метою на уроках викладач виділяє основні форми прояву інформаційної компетенції:

• Проєктна діяльність

• Конкурси

• Олімпіади

• Сайти

• Дистанційне навчання

Отже, інформаційна компетентність – це інтегративна якість особистості, яка є результатом відображення процесів відбору, засвоєння, переробки, трансформації та генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, які дозволяють виробляти, приймати, прогнозувати та реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.

2. Наскрізні змістові лінії як засади до створення цілісної картини світу: методика реалізації. (педагогічний діалог)

Під час діалогу, викладачі розкрили  суть та поділились досвідом реалізації наскрізних змістових ліній з даного предмета.

Отже, наскрізні освітні лінії – один із головних трендів сучасної освіти. Це соціально значимі надпредметні теми, які є інструментом формування у здобувачів освіти уявлення про суспільство в цілому. Також вони допомагають розвивати здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях, формувати світогляд.

                            Голова методичної комісії                                 Н. Куницька

Засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України

14.10.2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки, фізичної культури та захисту України з повісткою денною:

1.  Методична скарбничка  «Формування математичних компетентностей шляхом впровадження задач практичного змісту» (з досвіду роботи викладача математики Т. Старинець ).

Викладач математики  Т.Старинець  відмітила, що головне завдання вчителя математики — розвивати математичні здібності і навички учнів, підвищувати престиж знань, формувати не тільки математичні, але й ключові компетентності, тобто формувати вміння використовувати набуті в процесі навчання знання в повсякденному житті.                                                             

Математична компетентність – це вміння бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтегрувати отримані результати.

Для формування математичних компетентностей потрібні:

здатність творчо мислити, послідовно міркувати та презентувати свої ідеї;

вміти працювати в команді (визначати пріоритети, планувати результати і нести відповідальність за їх реалізацію); ефективно застосовувати знання в реальному житті. Тому використання прикладних задач під час вивчення математики є важливим аспектом свідомого сприйняття навчального матеріалу учнями, адже саме прикладні задачі викликають у школярів активізацію розумової діяльності, сприяють виникненню особистих мотивів навчання. Задачі, які містять нові відомості з різних життєвих галузей, розвивають інтерес і допитливість.

2. Медіаграмотність як інструмент формування критичного мислення ( семінар).

На семінарі викладачі обговорили наступні питання:

Чому важливо бути медіаграмотним сьогодні:

1.Вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною.

 1. Медіа впливають на формування цінностей та поведінкових моделі.
 2. Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього.
 3. Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу.
 4. Ваш аргумент.

Голова методичної комісії                                 Н. Куницька

Засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної та соціально-економічної підготовки

13 жовтня  2020 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів

 предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки  з повісткою денною:

Методичний міст

«Шляхи впровадження дистанційного навчання на уроках суспільно-гуманітарної та соціально-економічної підготовки».   

 • Проблеми та перспективи розвитку дистанційного навчання(І.Вдовиченко)                                                                                        
 • Шляхи впровадження дистанційного навчання на уроках української мови та літератури(з досвіду викладача  О. Маличенко).

Під час обговорення, викладачі розкрили  суть та поділились досвідом  з питань дистанційного навчання.

Голова методичної комісії І. Вдовиченко